SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Vernepleier

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 05-06-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Enhet for rustjenester, Vernepleier

Ved Enhet for rustjenester/Heidrunsenteret er det ledig en fast 100 % stilling som vernepleier.

Heidrunsenteret er en del av Enhet for rustjenester i Trondheim kommune. Tilbudet består av akutt overnatting for bostedsløse kvinner over 18 år med rusproblematikk, samt sju hybler med botid på 3-6 måneder for kartlegging og tettere oppfølging hvor målet er overføring til ordinær bolig. Senteret gir et krise og korttidstilbud for aktive rusmisbrukere ut fra prinsippet om skadereduksjon. Vi søker å begrense skadevirkningene av rusmiddelmisbruket, både fysisk, psykisk og sosialt slik at skadevirkningene blir mindre og livskvaliteten øker.

Det er lav grad av regelorientering og høy toleranse for avvikende atferd. Det er ikke krav om rusfrihet, men det er ikke lov å ruse seg på huset. Tiltaket har opparbeidet seg høy kompetanse på kvinner og rus, og er nå i gang med å utarbeide en egen metodebok som skal være nasjonal tilgjengelig.

Arbeidsoppgaver:

Heidrunsenteret jobber ut fra kvinnespesifikk tilnærming. Helhetlig, individuell tilnærming til brukerne med relasjon og felleskap som metode. Det blir lagt stor vekt på å møte folk der de er; fra perioder med mye omsorg til motiveringsarbeid. Under oppholdet kartlegges kvinnens behov for videre tiltak eller bolig.
Stillingen inngår i ett tverrfaglig team for å gi best mulig tjenester til brukerne.
Kvalifikasjoner
Autorisert vernepleier, gjerne med aktuell videreutdanning

Utdanningstittel:
Vernepleier

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Du er motiver, fleksibel, engasjert og har respekt og interesse for den enkelte bruker,
Du er tilpasningsdyktig, løsningsorientert og håndterer stressede situasjoner med trygghet og ro.
Du har særlig god evne til kontaktetablering og relasjonsbygging
Du bidrar til et godt arbeidsmiljø, har omsorg for deg selv og dine kollegaer
Du er forberedt på å gi gode tjenester i samarbeid med det øvrige tjenesteapparatet
God muntlig og skriftlig framstillingsevne
Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet til stillingen.

Vi tilbyr:
Faglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljø
stor påvirkning i utarbeidelse av turnus, da vi bruker kalenderplan
Gode pensjons og forsikringsordninger
Stillingen inngår i turnus
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Viviann Hovset (Fagleder), tlf: +47 95111927

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no