SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Enhetsleder

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3308474902

Søknadsfrist: 26-03-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Enhetsleder - Barne og familietjenesten Heimdal

Ved Barne- og familietjenesten Heimdal er det ledig en fast 100 % stilling som enhetsleder.
Barne- og familietjenesten (BFT) er organisert med to byomfattende enheter og i fire bydelsenheter. Bydelene har ansvar for drift og utvikling av helsestasjon og skolehelsetjeneste 0-20 år, habilitering/helse og omsorgstjeneste 0-18 år, PP-tjeneste 0-16 år, Barneverntjeneste 0-23 år og Familietiltak.

BFT Heimdal har i tillegg byomfattende ansvar for å arrangere Parkurs, BFT-jurist og minoritetskonsulent (innsats mot kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og vold i nære relasjoner).

Vi søker etter en tydelig enhetsleder som vil drive utvikling og kvalitetsarbeid innen disse tjenesteområdene i nært samarbeid med andre ledere i oppvekst og utdanning og helse og velferd i Trondheim kommune. Du må ha gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling og evne til å skape gode relasjoner til ansatte, brukere, publikum og til samarbeidspartnerne.

Våre enhetsledere er nøkkelpersoner og utgjør sammen med kommunaldirektør og kommunalsjefer et spennende og allsidig lederfellesskap. I Trondheim kommune pågår et arbeid med ny organisering av ledelsen på enhetene ved at det innføres avdelingsledere i løpet av 2017.

Enhetsleder inngår flerårig enhetsavtale og rapporterer til kommunalsjef for barne- og familietjenesten.

Arbeidsoppgaver:

Utvikle og iverksette kommunens strategier og barne- og familietjenestens tverrfaglige profil.
Sikre at brukerne får riktige tjenester gjennom god brukermedvirkning og saksbehandling.
Lede personalet med vekt på faglig kvalitet, medvirkning og myndiggjøring.
Sikre god økonomistyring innenfor vedtatte budsjettrammer og rapportering innenfor fastsatte
frister.
Inngå i samhandling med aktuelle ledernettverk.

Kvalifikasjoner:
Kunnskap og forståelse for tverrfaglig samarbeid og helhetstenkning innen oppvekstfeltet.
Minimum 3-årig helse, sosialfaglig/barnevernfaglig, eller pedagogisk utdanning og lederutdanning.
Det er ønskelig med utdanning på masternivå.
Dokumentert ledererfaring med gode resultat knyttet til tjenestekvalitet, personalarbeid og økonomistyring.

Utdanningsretning:
Pedagogikk
Medisin / Helse / Sosialfag
Ledelsesfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Inngående kunnskap til aktuelle lovverk og forvaltningskompetanse innenfor de områdene tjenesten har ansvar for spesielt, og til offentlig forvaltning generelt.
Du må evne å drive virksomheten innenfor de budsjettrammene som er satt av bystyret. Du må være en synlig leder med evne til å jobbe systematisk, målrettet og ha god arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Lederutviklingsprogram
Bydelsbaserte nettverksgrupper
Lederstøtte fra fagstab og interne tjenester
Stor selvstendig myndighet
Innflytelse i strategiske diskusjoner
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Mette H. Berntsen Seniorrådgiver, tlf: +47 911 12 997

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no