SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Enhetsleder

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 28-08-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Enhetsleder ved Byneset og Nypantunet helse- og velferdssenter

Ved Byneset og Nypantunet helse- og velferdssenter er det ledig en fast 100 % stilling som enhetsleder Byneset og Nypantunet helse- og velferdssenter har 64 sykehjemsplasser, driver hjemmetjenesten for Byneset, har et aktivitetstilbud for seniorer og har boliger for heldøgnsomsorg. Byneset og Nypantunet sysselsetter omkring 90 årsverk

Tjenesteområdet helsehus og helse- og velferdssentre har et ledernettverk med 26 ledere som støtter hverandre i faglige og ledelsesmessige spørsmål. Trondheim kommune tilbyr også et eget lederutviklingsprogram der du vil hente støtte, læring og impulser til lederutøvelsen
Dette er en spennende og utfordrende lederstilling, med stort ansvar og rikelig mulighet for faglig og personlig utvikling. Stillingen er primært rettet mot personalledelse, drift og utvikling av tjenestetilbudet ved enheten.

Arbeidsoppgaver:

Skape og utvikle et best mulig tjenestetilbud for brukere og pårørende
Utvikle medarbeidere ved å utfordre, trygge og følge opp tett
Ivareta koordinering, samarbeid og samhandling internt ved enheten
Økonomisk planlegging, budsjettering og rapportering
Bidra til utvikling av godt tjenestetilbud på tvers i tjenesteområdet

Kvalifikasjoner:
Offentlig godkjent sykepleier eller vernepleier. (Kandidater med annen 3-årig helsefaglig høyskoleutdanning vil bli vurdert)
Dokumentert ledererfaring, og i tillegg lederutdanning
Høyere utdanning innen ledelse vektlegges.

Utdanningsretninger:
Ledelsesfag
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Evner å bidra til å skape samarbeid, samhandling og god kommunikasjon også utover egen enhet. Det er viktig at han/hun tar initiativ, arbeider selvstendig og løser utfordringer offensivt, og skaper gode tjenester innenfor vedtatte økonomiske rammer
Være en synlig og tydelig leder med gode kommunikative ferdigheter, evne til å inspirere, involvere og videreutvikle myndiggjorte medarbeidere
Personlige egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:
Lederstøtte fra eget team av fagressurser fra stab og interne tjenester
Ledernettverk
Eget program for ledelsesutvikling
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Paal Terje Wiig (Rådgiver), tlf: (+47) 95828731

Kontaktperson:

Laura Steinsli (Rådgiver), tlf: (+47) 40694868

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no