SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Familieterapeut

Kontraktstype: Vikariat

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3249429140

Søknadsfrist: 25-11-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Familieterapeut - BFT Omsorgsenheten

Ved Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten er det frem til og med 31. desember 2017 ledig et vikariat i 100 % stilling som familieterapeut.

Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og unge 0-23 år.

BFT Omsorgsenheten følger opp alle barn i Trondheim kommune, som er plassert i institusjon og fosterhjem. I tillegg ansvarsoppgaver innenfor adopsjon og godkjenning av besøkshjem. Kommunens oppgaver innenfor oppfølgning av enslige mindreårige flyktninger er også lagt til enheten. LINK er en avdeling i Omsorgsenheten.

LINK har som hovedoppgave å begrense eller forkorte oppholdstiden i institusjon og fosterhjem for barn og ungdom i alderen mellom 10 -18 år. For å oppnå dette driver LINK med familie- og nettverksterapi, miljøterapi og har pedagoger som samarbeider tett med skolene.

Nå søker vi en familieterapeut i 100 % stilling, med muligheter for videreføring.

Arbeidsoppgaver:

Ulike typer terapeutiske samtaler som legger til rette for endring:
barnesentrerte familiesamtaler
individuelle samtaler
grupper
foreldresamtaler
parsamtaler
nettverksmøter
Delta i flerfaglige lag med miljø- og nettverksterapeuter ved LINK
Samarbeid med barnevernadministrasjonen
Samarbeid med eksterne instanser
Deltakelse i intern fagutvikling
Dokumentasjon av arbeidet

Kvalifikasjoner:
3-årig helse- og sosialfag
Videreutdanning i familieterapi
Andre tilsvarende utdanninger kan bli vurdert
Klinisk erfaring i endringsarbeid med barn, unge og deres familier
Førerkort klasse B

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningstittel:
Familieterapeut

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
Tilleggsutdanning

Personlige egenskaper:
Kan redegjøre for eget kunnskapsgrunnlag og vise til dette i praksis
Har et blikk for hvordan egne erfaringer, kommunikasjon og stil, er med på å forme situasjoner og andre mennesker
Møte mennesker i vanskelige livssituasjoner på måter som gir håp
Anerkjennende holdning til kollegaer, samarbeidspartnere og barn/familier
Vitebegjærlig og nysgjerrig
Presist muntlig og skriftlig språk
Fleksibel, med evne til å se en situasjon fra ulike og overraskende ståsteder
Humoristisk sans

Vi tilbyr:
Veiledning
Høyt faglig fokus
Faglig utvikling
Muntert arbeidsmiljø
Krevende og interessante arbeidsoppgaver
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Kontaktinfo:
Ingvild Dahl
Fagleder
91672332

Aud Janne Ianssen
Fagleder
91672261

Pål Børmark
Koordinator - Familieterapeut
95263237

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no