SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Lege

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3279575547

Søknadsfrist: 20-01-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Fastlegehjemmel Lade legesenter - Enhet for legetjenester og smittevernarbeid

Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tilsetting i ledig fastlegehjemmel. Legen inngår fastlegeavtale med Trondheim kommune. Det er for tiden 37 private legekontor og 164 fastleger i Trondheim.

Lade legesenter har eksistert siden 1979. Det ligger i Østbyen bydel og er bemannet med tre leger i hel stilling og tre helsesekretærer, hvorav to i hel stilling og en i halv stilling. I 2005 flyttet de inn i nyoppussede moderne lokaler i 3. etg. på City Lade, Trondheims største butikksenter. Det er lett adkomst til lokalene gjennom flere innganger, enten via trapper eller heis. Legesenteret er velutstyrt og velorganisert. De benytter EPJ (SystemX). Det arbeides med planer om å utvide senteret med 1-2 leger.

En av legene ved Lade legesenter velger nå å slutte i stillingen sin. Det utlyses derfor ledig hjemmel ved dette legesenteret. Ny lege må godta senterets internavtale. Oppstart i stillingen er planlagt til ca. 01.06.17.

Arbeidsoppgaver:

Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på egen liste som pr. dato har et listetak på 1500 pasienter.
Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 t/uke.
Deltakelse i interkommunal legevakt, pr. i dag 1-2 vakter pr. mnd. på ettermiddag/kveld.
Bidra til utvikling av legesenteret.

Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som lege og gjennomført norsk turnustjeneste eller arbeidserfaring minst tilsvarende norsk turnustjeneste ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel.
Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt utdanning til allmennmedisin.
Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Mannlige leger oppfordres til å søke.

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningstittel:
Allmennlege

Utdanningsnivå:
Grunnskole
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste.
Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig.
God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen.
Personlig egnethet til pasientbehandling.
Personlig egnethet til drift av privat legesenter.
Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/kommunale tjenesteområder.
Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle.
Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Elise Berntzen Vesterhus Fagleder, tlf: (+47) 95263567

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no