SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Fastlege

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3474862355

Søknadsfrist: 20-07-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Fastlegehjemmel Risvollan legesenter

Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige fastlegehjemler og delelister. Det er for tiden 37 private legekontorer og 168 fastleger i Trondheim.

Risvollan legesenter AS holder til i Ingeborg Aas vei 2. Legesenteret ble grunnlagt i 1974. Det er et 6-legesenter og har per tiden turnuskandidat i Trondheim etter avtale med kommunen. Hjemmelshaveren har jobbet der siden høsten 1974.

Senteret er godt utrustet med store lyse kontorer og mange behandlingsrom. I bygget er det et medisinsk senter med legespesialister, fysioterapisenter, helsestasjon og apotek. Det er godt klima for samhandling.

Legesenteret innførte Datajournal i 1986, og p.t. bruker de journalsystemet System X. Helserespons SMS system. Trinnvis kvalitet/internkontrollsystem.
Flere opplysninger kan fås via daglig leder Ole Løvli på telefon 936 41 108 eventuelt hjemmelsinnehaver Aage Bjertnæs på telefon 913 43 733.

Den utlyste hjemmelen har p.t. et listetak på 1500 pasienter.
Ny lege må godta legesenterets internavtale.

Hjemmelsinnehaver avslutter sitt virke som fastlege ved årsskiftet. Det er ønskelig med oppstart i hjemmel fra 01.01.2018.

Arbeidsoppgaver:

Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på innbyggerlisten - p.t. et listetak på 1500.
Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 t/uke i full kurativ praksis.
Deltakelse i interkommunal legevakt, pr. i dag 1-2 vakter pr. mnd. på ettermiddag/kveld.
Bidra til videreutvikling av legesenteret.

Kvalifikasjoner:
Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege.
Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt utdanning til allmennmedisin.
Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt.
Søkere som er ferdig med obligatorisk veiledet tjeneste vil bli prioritert.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningstittel:
Allmennlege

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
Personlig egnethet til pasientbehandling
Personlig egnethet til drift av privat legesenter
Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/kommunale tjenesteområder.
Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle.
Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Elise Berntzen Vesterhus Avdelingsleder, tlf: (+47) 95263567

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no