SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Fysioterapeut

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3531954585

Søknadsfrist: 02-09-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Fysioterapeut - Enhet for fysioterapitjeneste

Enhet for fysioterapitjenester har 100 % fast ledig stilling innenfor arbeidsområde barn og unge. Stillingen er pt plassert i Midtbyen bydel og er ledig fra nå.

Enhet for fysioterapitjenester består av både fastlønnede (ca 86 årsverk) og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med avtaler (79 årsverk). De fastlønnede fysioterapeutene er i dag lokalisert i 4 bydeler og inngår i lokalt samarbeid om å yte tjenester til bydelenes befolkning. Enhetens fokus på folkehelse og helsefremmende tjenester, forsterkes ved at vi har tilsatt både koordinator for Friskliv og mestring og FYSAK- koordinator hos oss.

Enhetens fastlønnede fysioterapeuter er ressursfordelt slik at ca 23 årsverk er knyttet til arbeidsområde barn/unge og ca 39 årsverk er knyttet til arbeidsområde voksne/eldre. I tillegg har enheten 5 årsverk øremerket turnuskandidater som skal dekke begge arbeidsområdene.

Enheten jobber aktivt med kompetanse- og tjenesteutvikling, og vi er involvert i ulike prosjekter og utviklingsarbeid i samarbeid med andre tjenester og utdanningsinstitusjoner.

Arbeidsoppgaver:

Fysioterapeutene i bydelene jobber hovedsakelig oppsøkende på barn og unges arenaer. Det kan være fra universelle tiltak innrettet mot hele barnegrupper til tverrfaglig oppfølging og tilrettelegging når målet er deltakelse og mestring for enkeltbarn med spesielle behov.
Tjenesten er deltjeneste i helsestasjon - og skolehelsetjenesten, og i tråd med helsepolitiske føringer har vi særlig fokus på å utvikle det helsefremmende og forebyggende arbeidet i barnehager og skoler. Samarbeid med andre tjenester og virksomheter er en forutsetning for å nå nedfelte mål for virksomheten.

Kvalifikasjoner:
Offentlig godkjent fysioterapeut
Erfaring fra kommunehelsetjenesten og erfaring og kunnskap innen arbeid med barn/unge.
Erfaring med veiledning av studenter
Utviklingsrettet innstilling til fag- og tjenesteutvikling

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningstittel:
Fysioterapeut

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Evne til å kunne arbeide systematisk og målrettet både selvstendig og tverrfaglig
Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:
En tjeneste med fokus på fagutvikling og godt arbeidsmiljø
Et bredt, tverrfaglig kompetansemiljø i en storkommune
Deltakelse i interne fagnettverk og tilrettelegging for kompetanseutvikling ift arbeidsoppgaver
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Anne Elisabeth Hansen Enhetsleder, tlf: +47 95263830

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no