SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Fysioterapeut

Stillinger: 2

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 50-100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3705730224

Søknadsfrist: 25-02-2018

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Fysioterapeuter - Enhet for fysioterapitjeneste

Enhet for fysioterapitjenester har ledig en fast 100 prosent stilling og en fast 50 prosent stillinger for fysioterapeuter til nyoppretta stillinger innen arbeidsområde barn/unge.

Enhet for fysioterapitjenester er en byomfattende enhet med ca 92 årsverk fast ansatte og 79 årsverk selvstendige næringsdrivende. De ansatte fysioterapeutene er i dag lokalisert i fire bydeler og inngår i lokalt samarbeid om å yte tjenester til bydelenes befolkning. Enhetens fokus på folkehelse og helsefremmende tjenester, forsterkes ved at vi har kommunens tjenesteområde Friskliv og mestring og FYSAK- koordinator.

Enhetens ansatte fysioterapeuter er ressursfordelt slik at ca 23 årsverk er knyttet til arbeidsområde barn/unge og ca.41 årsverk er knyttet til arbeidsområde voksne/eldre. I tillegg har enheten fem årsverk øremerket turnuskandidater som skal dekke begge arbeidsområdene.

Enheten jobber aktivt med kompetanse- og tjenesteutvikling, og vi er involvert i ulike prosjekter og utviklingsarbeid i samarbeid med andre tjenester og utdanningsinstitusjoner.

Arbeidsoppgaver:

Fysioterapeutene i bydelene jobber hovedsakelig oppsøkende på barn og unges arenaer. Det kan være fra universelle tiltak innrettet mot hele barnegrupper til tverrfaglig oppfølging og tilrettelegging når målet er deltakelse og mestring for enkeltbarn med spesielle behov.
Tjenesten er en del av grunnbemanningen i helsestasjon- og skolehelsetjenesten, og i tråd med helsepolitiske føringer har vi særlig fokus på å utvikle det helsefremmende og forebyggende arbeidet i barnehager og skoler. Samarbeid med andre tjenester og virksomheter er en forutsetning for å nå nedfelte mål for virksomheten.

Kvalifikasjoner:
Offentlig godkjent fysioterapeut
Erfaring fra kommunehelsetjenesten og erfaring og kunnskap innen arbeid med barn/unge.
Utviklingsrettet innstilling til fag- og tjenesteutvikling

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningstittel:
Fysioterapeut

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Evne til å kunne arbeide systematisk og målrettet både selvstendig og tverrfaglig Erfaring med arbeid både på individ- og systemnivå er en fordel
Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:
En tjeneste med fokus på fagutvikling og godt arbeidsmiljø
Et bredt, tverrfaglig kompetansemiljø i en storkommune
Deltakelse i interne fagnettverk og tilrettelegging for kompetanseutvikling ift arbeidsoppgaver
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Anne Elisabeth Hansen Leder, tlf: (+47) 95263830

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no