SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: HR-ansvarlig

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3275921529

Søknadsfrist: 05-01-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

HR-ansvarlig - Kulturenheten

Kulturenheten er en tjenesteutøvende enhet som skal bidra til å gi byens innbyggere økt kulturell kompetanse og livskvalitet gjennom deltakelse i kulturaktivitet. Kulturenhetens tilbud bygger både på kulturens egenverdi og ideen om at kultur er viktig for å fremme mestring og god helse. Alt av tilbud og tjenester er organisert i 10 virksomheter som hver ledes av en daglig leder. Enheten har 85 årsverk fordelt på 125 ansatte i tillegg til ca 700 støttekontakter og fritidsassistenter. Kulturenheten ble tildelt Trondheim kommunes arbeidsmiljøpris i 2015.

Trondheim kommune har et godt støtteapparat innen personal- og arbeidsmiljøfeltet. Bluegarden portal er Trondheim kommunes lønns- og personalsystem, i tillegg brukes GAT som verktøy for arbeidsplaner/turnus.

Jobben som HR- og personalansvarlig i Kulturenheten innebærer ansvar for alt som ligger innen HR-feltet; HMS, arbeidsmiljø, rekruttering, sykefravær, permisjoner, konflikter, arbeidskontrakter, lønnsplassering osv.

HR- og personalansvarlig er en del av enhetsleders stab og utgjør en viktig ressurs i enhetens ledelse. Jobben er sentral i enhetens strategiarbeid og organisasjonsutvikling, med arbeidsområder som oppfølging av arbeidstidsordninger, opplæring, lederutvikling, lederstøtte og dialog med tillitsvalgte. HR- og personalansvarlig i Kulturenheten deltar i utvikling av enhetens tjenester innen kultur- og fritidsområdet.

Vi søker nå etter en handlingsrettet person som er proaktiv og utviklingsorientert, og som ser at de ansatte er Kulturenhetens viktigste virkemiddel og ressurs for å gi best mulig tilbud og tjenester til byens befolkning.

Stillingen vil, i tråd med Hovedtariffavtalen, bli registrert som spesialkonsulent eller rådgiver, avhengig av utdanningsnivå til den som ansettes.

Arbeidsoppgaver:

Personaladministrativt arbeid, herunder permisjoner, arbeidskontrakter, sykefravær
Ansvar for planlegging og gjennomføring av utviklingsprosesser og organisasjonsutvikling
Arbeidstidsordninger
Arbeidsmiljø, inkludert lede enhetens arbeidsmiljøgruppe
Rekruttering
Veiledning av daglige ledere
Videreutvikling og gjennomføring av Kulturenhetens kompetanseplan
Bidra ved gjennomføring av noen av enhetens kulturarrangement

Kvalifikasjoner:
Minimum 3-årig relevant høyskoleutdanning, bachelor- eller mastergrad
Utdanning innen ledelse, personalarbeid eller administrasjon
Prosesskompetanse
Kompetanse innen veiledning eller coaching
Erfaring og kompetanse innen administrasjon, organisasjon, ledelse
God kjennskap til relevante lover, forskrifter og krav
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Utdanningsretning:
Teater / Musikk / Dans
Juridiske fag

Annet:
Administrasjon og ledelse
Film- / Lyd- / Musikktekniske fag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Utadvendt, kontaktskapende og dyktig til å bygge nettverk
Fleksibel teamarbeider som også evner å ta selvstendige avgjørelser
Evne til å oppnå resultater
Kompetanse og interesse innen kultur og fritid
Kreativ og ryddig
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
En viktig og spennende jobb i et positivt arbeidsmiljø sammen med dyktige og kreative kolleger.
Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Egil Furre Enhetsleder, tlf: (+47) 952 63 330

Kontaktperson:

Tonje Braa Rådgiver, tlf: (+47) 917 60 161

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no