SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Helgestilling

Stillinger: 5

Kontraktstype: Fast

Stillingsprosent: 20-40%

Arbeidstid: Helg

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 4069076958

Søknadsfrist: 19-05-2019

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Helgestillinger Lade bo- og aktivitetstilbud

Lade- bo- og aktivitetstilbud har fra og med 3. juni 2019 ledige fem faste helgestillinger. Dette er stillinger med en stillingsstørrelse på mellom 20 prosent og 40 prosent.

For disse stillinger vil arbeid være lagt til fredag, lørdag og søndag og vil innebære arbeid på dag, kveld og eventuelt natt.

Lade bo- og aktivitetstilbud er en enhet som tilbyr bistand i hjemmet, aktivitetstilbud og avlastningstilbud for personer med fysisk funksjonshemning, ervervet hjerneskade, utviklingshemning, og personer med psykiske lidelser.

Enheten er i dag organisert i flere ulike ”hus” med personalgrupper som er tverrfaglig sammensatt. Sentrale yrkesgrupper er bl.a. vernepleiere, sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, fagarbeidere og assistenter.

Arbeidsoppgaver:

Bistå tjenestemottakere i dagliglivets gjøremål
Målrettet oppfølging av tjenestemottakere
Dokumentasjon av tjenestene som gis, samt observasjoner, beslutninger, og beskjeder
Stillingen innebærer turnusorganisert arbeid

Kvalifikasjoner:
Formell helsefagkompetanse, eller i gang med utdanning som gir formell helsefagkompetanse.
Det er ønskelig med relevant erfaring fra tjenesteområdet, og aller helst kompetanse eller relevant erfaring fra det å bistå personer med utviklingshemning, ervervet hjerneskade, autismespekterdiagnose, psykiske lidelser, utfordrende adferd, og/eller epilepsi.
Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:
Kommuniserer godt verbalt og skriftlig
Stå-på-vilje og fleksibilitet
Evne til å arbeide selvstendig, men samarbeider også godt sammen med andre
Evne til etisk refleksjon
Positiv og løsningsorientert
Strukturert og ryddig
Personlig egnethet
Engasjement og interesse for tjenesteområdet
Evnen til å stå i en til tider hektisk og uforutsigbar hverdag

Vi tilbyr:
God opplæring
En spennende arbeidsdag
Et kreativt arbeidsmiljø
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Janne Jamtøy Avdelingsleder, tlf: +47 99690541

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no