SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Helsepersonell

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 80%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 24-06-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Helsepersonell med ernæringsfaglig kompetanse

Det er ledig ny fast 80 % ernæringsfaglig stilling ved Friskliv og mestring i Trondheim kommune Friskliv og mestring er et byomfattende tilbud som består av frisklivstilbud og lærings- og mestringsvirksomhet. Tilbudet omfatter alle aldersgrupper og familier. Aktiviteten og målgruppene er under utvikling og det er behov for å øke ressursene på ernæringsområdet

Friskliv og mestring er organisatorisk plassert i Enhet for fysioterapitjenester, lokalisert ved Tempe helse- og velferdssenter i Lerkendal bydel. Teamet er tverrfaglig sammensatt og består av fagleder, fysioterapeut, vernepleier, ergoterapeut, helsesøster, kreftkoordinator og klinisk ernæringsfysiolog
Friskliv og mestring er en del av kommunens helsetjenestetilbud og aktiviteten drives i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Tilbudet består av helsesamtaler, veiledning og ulike kurs og gruppetilbud knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, tobakk samt ulike mestringskurs. Målgruppen er de som ønsker å forebygge utvikling av livsstilsrelatert sykdom og de som lever med langvarige helseutfordringer. Utviklingsområder er tiltak knyttet til kroniske lidelser, lettere psykiske lidelser, søvnvansker, tiltak rettet mot minoritetsgrupper, alkoholvaner og samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. I tillegg til mestringskursene ved Friskliv og mestring, har andre enheter i Trondheim kommune også mestringskurs for ulike målgrupper.
Det individuelle ernæringstilbudet i Friskliv og mestring består i dag av helsesamtaler med vurdering av ernæringsstatus og individuell kostveiledning både for de som står i fare for å utvikle livsstilssykdommer og ved kliniske tilstander som for eksempel overvekt/fedme, diabetes type 2 og hjerte- og karsykdom. Gruppetilbudet består av Bra mat kurs for voksen og familier samt for innvandrere som er i voksenopplæring. I tillegg er det gjennomført åpne kostholdsforedrag for befolkningen, kun for deltagere i Friskliv og mestring og mot bestemte målgrupper som for eksempel ansatte, beboere og pårørende ved boliger for psykisk utviklingshemmede.
Foruten ivaretakelse av det eksisterende ernæringstilbudet er det behov for å utvikle gruppetilbudet mot personer med etablerte, livsstilsrelaterte kroniske lidelser som KOLS, hjerte- og karsykdom, kreft og diabetes type 2 for voksne og seniorer generelt og mot minoritetsgrupper spesielt. I tillegg er det ønskelig å utvikle kostholdstilbudet mot ungdom som er i faresonen for utvikling av livsstilssykdommer.

Arbeidsoppgaver:

Gjennomføre individuelle helsesamtaler gjennom kartlegging av ernæringsstatus og vurdering av risiko for kostholdsrelaterte helseplager eller sykdom
Kostveiledning i grupper gjennom Bra Mat kurs og i grupper der flere har samme helseutfordring
Undervisning på åpne temakvelder og kompetanseheving av annet helsepersonell
Utvikling av nye kostholdstilbud til voksne og seniorer med etablerte livsstilsrelaterte helseutfordringer som KOLS, hjerte- og karsykdom, kreft og diabetes type 2
Utvikling av kostholdstilbud for ungdom med risiko for livsstilssykdommer
Utvikling av kostholdstilbud til minoritetsgrupper, både familier og voksne
Bidra i utvikling av informasjonsmateriell mot våre målgrupper
Samarbeid med andre offentlige aktører og frivillige lag og organisasjoner, og legge til rette for brukermedvirkning både i de eksisterende tilbudene og i utvikling av nye tilbud

Kvalifikasjoner:
Autorisert klinisk ernæringsfysiolog eller annen relevant ernæringsfaglig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå
Kompetanse i motiverende intervju og helsepedagogikk anses som en fordel
God matvarekunnskap er en fordel
Må ha erfaring i arbeid med personer som står i fare for eller har etablerte livsstilssykdommer som KOLS, hjerte- og karsykdommer, kreft, diabetes type 2 og overvekt/fedme
Må ha erfaring med individuell kostveiledning og gjennomføring av gruppetilbud for de nevnte målgruppene
Bred erfaring fra arbeid med ulike målgrupper, spesielt innen ulike kroniske lidelser og forebygging av livsstilssykdommer, både individuelt og i gruppe
Erfaring fra arbeid med alle aldersgrupper anses som en fordel
Erfaring med kursvirksomhet og undervisning anses som en fordel
Erfaring med tverrfaglig samarbeid både i team, med ulike offentlige tjenester og med frivillige lag og organisasjoner

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Evne til samarbeid og omstilling er viktige egenskaper i denne jobben
Stillingen krever struktur, selvstendighet og initiativ som kan bidra til tjenesteutvikling
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
En tjeneste med fokus på fag- og tjenesteutvikling og et godt arbeidsmiljø
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Anne Elisabeth Hansen (Enhetsleder), tlf: +47 95263830

Kontaktperson:

Bente Sandvik (Koordinator Friskliv og mestring), tlf: +47 95263553

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no