SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Helsesøster

Stillinger: 2

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3328091152

Søknadsfrist: 19-02-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Helsesøster - BFT Heimdal

Ved Barne- og familietjenesten Heimdal er det ledig to faste 100 % stillinger som helsesøster innenfor helsestasjon 0-5 år.

Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og unge 0-20 år. Tjenesten har helseundersøkelser og rådgivning til gravide, helsefremmende - og forebyggende oppgaver i helsestasjons- og skolehelsetjenester, og gir bistand til skoler og barnehager for å legge til rette for læring og utvikling hos barn og unge med særlige behov. Oppgavene er hjemlet i Lov om helse- og omsorgstjenester, barnevern og opplæring.

BFT har medarbeidere med høy kompetanse innen helse, pedagogikk, barnevern og sosialfaglig arbeid. Tjenesten har fokus på utnyttelse av den tverrfaglige kompetansen til beste for barn og unge og deres familier. Utredninger og beslutninger kvalitetssikres gjennom spisskompetente medarbeidere i team. Den enkelte medarbeider har ansvar for å koordinere og kvalitetssikre totaltilbudet til barn med hjelp av tiltaks- og individuelle planer.

En helsesøster har kunnskap om helsetiltak rettet mot individet, grupper og samfunnet. Noen av de viktigste oppgavene er å hjelpe barn og unge til å føle mestring, få god helse og god livskvalitet. For å få til dette må helsesøstre samarbeide med både barnet, foreldrene og andre yrkesgrupper.

Arbeidsoppgaver:

Undersøke, vaksinere og gi råd til barn, unge og foreldre om helse og oppvekst
Veilede i spørsmål om helse, utvikling, oppvekst, samliv, seksualitet og prevensjon
Dra på hjemmebesøk og drive annen oppsøkende virksomhet
Bygge nettverk og drive miljøarbeid for barn og familier
Kartlegge, planlegge og organisere tiltak i samarbeid med andre faggrupper og etater
Helsesøsteren har en sentral rolle i å støtte og veilede barn og unge med spesielle behov for oppfølging på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse, omsorgssvikt eller risiko for omsorgssvikt.
Som helsesøster gjør du en viktig del av det forebyggende folkehelsearbeidet.

Kvalifikasjoner:
Godkjent helsesøsterutdanning
Ønskelig med erfaring fra helsestasjonsvirksomhet
Beherske relevante dataverktøy, så som HSPro
Det er ønskelig med interesse for feltet minoritetshelse
Foreskrivningsrett prevensjon
Gode engelskkunnskaper er ønskelig
Førerkort klasse B

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningstittel:
Helsesøster

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
For å bli helsesøster må du like å omgå barn og ungdom. Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre mennesker. Rådgivning, veiledning og undervisning er en viktig del av helsesøsterens oppgaver, så du må være flink til å lytte og formidle kunnskap på en god og forståelig måte. Du skal tale barn og unges sak, og må derfor kunne være tydelig og uredd.

Jobben krever videre:
Evne til selvstendig og tverrfaglig arbeid
Gode kommunikasjons og samarbeidsferdigheter
Være fleksibel, engasjert og løsningsorientert
Ha toleranse for høyt arbeidstempo
Motivert for utviklingsarbeid
Godt humør, utadvent og positive holdninger
Den som tilsettes må godta endringer av arbeidsoppgaver i tråd med behov som oppstår i enheten
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et utviklingsorientert og spennende tverrfaglig arbeidsmiljø.
Engasjerte kollegaer med lang erfaring og høy kompetanse.
Positivt arbeidsmiljø.
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Berit Bjerkhoel Fagleder, tlf: (+47) 95726683

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no