SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Hjelpemiddeltekniker

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3561065150

Søknadsfrist: 29-09-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Hjelpemiddeltekniker - Enhet for ergoterapitjeneste

Ved Enhet for ergoterapitjeneste er det fra 01.11.2017 ledig en fast 100 % stilling som hjelpemiddeltekniker.

Hjelpemiddelteknikerne utfører sine arbeidsoppgaver i Malvik, Klæbu og Trondheim kommuner jfr. samarbeidsavtale med Trondheim kommune om kjøp av tjenester.

Kommunene har også inngått avtaler med Norservice support om transport av langtidshjelpemidler utlånt av NAV hjelpemiddelsentralen og drift av kommunale lager for kortvarig utlån.

Enhet for ergoterapitjeneste er en byomfattende helsetjeneste - enhet med ca. 100 medarbeidere lokalisert på 10 tjenestesteder og består av følgende virksomheter:

Ergoterapitjenester barn/ unge, og voksne/eldre, Hjelpemiddelteknikere, tre Rehabiliteringsteam, Ressurssenter for demens, Informasjonssenter for seniorer og lavterskel aktivitetstilbud for seniorer v/ Miljøverter, og prosjektet Livsglede for hjemmeboende.

Tjenestene våre spenner fra helsefremmende og forebyggende innsats rettet mot befolkning/grupper og individuell oppfølging med forebygging, habilitering/rehabiliteringstjenester.

Enhetsleder, seks avdelingsledere og to merkantile medarbeidere utgjør enhetens administrasjon og ledelse.

Som arbeidstaker i Enhet for ergoterapitjeneste har du store muligheter til å være med på å utvikle kommunehelsetjenesten. Vi vektlegger fag- og tjenesteutvikling, forskning og samarbeider med NTNU, andre utdanningsinstitusjoner og kompetansesentra.

Arbeidsoppgaver:

Service/vedlikehold, montering/nedmontering av tekniske hjelpemidler som lånes ut av Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag og hjelpemidler som eies av kommunene.
Hjelpemiddeltekniker arbeider med et bredt spekter av hjelpemidler som omfatter hjelpemidler til å kunne utføre dagliglivets aktiviteter. (Personlig stell, forflytning, syn- hørsel kommunikasjon og kognisjon, omgivelseskontroll, varsling, brannsikkerhet med mer.
Bestilling av deler til hjelpemidlene.
Betjene vakttelefon, motta, prioritere og dokumentere henvisninger/oppdrag
Bruk og vedlikehold av tjenestebil etter gjeldende prosedyre
Samarbeide med ergoterapeuter og andre samarbeidspartnere om å tilrettelegge hensiktsmessige praktiske løsninger for brukere
Informasjon, veiledning og opplæring av samarbeidspartnere internt og i andre enheter
Dokumentasjon og rapportering om oppdrag, forbedrings- og avviksmeldinger
En del av arbeidsoppgavene kan være fysisk krevende med forflytning av tyngre gjenstander og trange arbeidsforhold, ivareta tiltak for helse- miljø og sikkerhet, samarbeide med kollega
Tjenesten gis primært i brukernes hjem, barnehager, skoler, sykehjem, evt. andre steder brukerne oppholder seg og har behov for tekniske hjelpemidler

Kvalifikasjoner:
Fagbrev elektronikk, mekanikk, IT
Erfaring fra teknisk, praktisk arbeid, bruk av ulike verktøy
Kunne utføre enklere programmering av hjelpemidler som fallalarm mm
Bruke internett, google programvare, dokumenter, e-post, kalender.
Må ha sertifikat for bil klasse B
Politiattest må framlegges ved tilsetting.

Utdanningsretning:
Elektronikk / Elektro / Telekom.
Bil- / Mekanikerfag

Utdanningstittel:
Mekanikk, elektor IT

Utdanningsnivå:
Fagskole / Fagbrev (2 år)

Personlige egenskaper:
Gode evner til relasjonsbygging og kommunikasjon både muntlig og skriftlig,
Samarbeids- og omstillingsvillig
Godt humør
God fysisk form
Personlig egnethet og hensyn til sammensetning for øvrig i arbeidsmiljøet vil bli tillagt vekt ved utvelgelsen

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
En tjeneste i utvikling
Tett samarbeid med et mangfold av faggrupper i Helse- og velferdstjenesten
Ansvar og utviklingsoppgaver legges til rette med utgangspunkt i befolkningens behov, din interesse og kompetanse
Samarbeid med faglig nettverk og tilrettelegging for kompetanseutvikling i forhold til ansvar og arbeidsoppgaver
Elektronisk fagverktøy, interne nettsider, internett
Kompetanseplan, kvalitetssystem
Gode kollegaer i et utviklende, inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Fleksitid

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Tove Sivertsen Enhetsleder, tlf: (+47) 95263143

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no