SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Kommunaldirektør

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 02-10-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Kommunaldirektør oppvekst og utdanning

Som kommunaldirektør har du det overordnede administrative ansvaret for oppvekst- og utdanningsområdet i Trondheim kommune. Direktøren er en del av rådmannens strategiske ledelse. Direktørens område omfatter blant annet kommunale skoler, barnehager, barne- og familietjenester og Trondheim kommunale kulturskole. Mye av kommunens faglige utviklingsarbeid er organisert i en egen Fagenhet for oppvekst og utdanning.

I stilling som kommunaldirektør har du det overordnede personalansvaret for ca 5.000 medarbeidere og et budsjett på 3,8 milliarder kroner i drift og 380 millioner kroner i investering.

De tre hovedområdene på oppvekstområdet vil med virkning fra 2017 ledes av tre kommunalsjefer som inngår i direktørens ledergruppe. Ledergruppen får strategisk og administrativ støtte fra rådmannens stab og støttetjenester.

Stillingen som kommunaldirektør for oppvekst og utdanning er forbundet med stor oppmerksomhet, og direktøren vil i mange saker være kommunens ansikt utad. I tillegg til å lede administrasjonen på oppvekstområdet har oppvekstdirektøren en viktig, strategisk rolle i dialogen mellom rådmannen og politisk ledelse.
Stillingen som oppvekstdirektør er en av de mest sentrale stillingene innen offentlig sektor i regionen, og som oppvekstdirektør får du anledning til å påvirke samfunnsutviklingen i byen generelt og barn og unges oppvekstmiljø og læring spesielt

Trondheim kommune ønsker en god kjønnssammensetning av sin ledergruppe, og oppfordrer særlig kvalifiserte kvinner til å søke.

Arbeidsoppgaver:

Dialog med politisk ledelse rundt politiske mål og strategier for oppvekstområdet
Inngå i rådmannens strategiske ledelse med medansvar for kommunens samlede måloppnåelse
Overordnet lederansvar for fag, personal og økonomi på tvers av oppvekstsektoren, i samspill med kommunalsjefene for skole, barnehage og barne- og familietjenestene
Sikre godt samspill med ansatte og organisasjonene
Ivareta kommunens samfunnsrolle i samspill med andre sentrale aktører på oppvekstområdet (nasjonale myndigheter, kommunenettverk, forsknings- og utdanningsmiljøer osv.)

Kvalifikasjoner:
Søkere må ha omfattende, sammensatt og relevant ledererfaring. Deler av erfaringen bør være fra offentlig sektor.
Høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå
Kommunaldirektør må ha god innsikt og forståelse for politisk styrte organisasjoner.

Utdanningsretninger:
Pedagogikk
Ledelsesfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Er lyttende, inkluderende, samlende, initiativrik og nysgjerrig
Evner å fange opp det som rører seg internt og eksternt, og som handler deretter
Kan prioritere innsatsen på flere komplekse saksfelt
Er tydelig og inspirerende
Evner å innta et helhetsperspektiv og bidra til samhandling på tvers
Søkere må ha god evne til å håndtere stress og mestre komplekse oppgaver
Dette er en lederstilling der det stilles særlig store krav til relasjonelle ferdigheter.

Vi tilbyr:
Spennende og krevende lederstilling på strategisk nivå i en av landets største organisasjoner
Mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen på et viktig område for innbyggerne
Tilgang på omfattende støtteressurser og -tjenester
Åremålsavtale på 6 år (med mulighet til forlengelse på ytterligere 6 år)

Kontaktinfo:
Jan Gunnar Storli (Rekrutteringsrådgiver Search House)
Telefon: 924 12 800

Morten Wolden (Rådmann)
Telefon: 952 52 250

Paal T. Wiig (Rådgiver)
Telefon: 958 28 731

Kristian Mjøen (Rådgiver)
Telefon: 982 17 755

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no