SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Kommunalsjef

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 02-10-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Kommunalsjef kvalifisering, arbeid og velferd

Som kommunalsjef for kvalifisering, arbeid og velferd vil du ha ansvar for et bredt spekter av tjenester av stor betydning for kommunens innbyggere. Området omfatter fire NAV kontor, Kvalifiseringssenteret for innvandrere, Enhet for voksenopplæring, åtte bo- og aktivitetssenter, Botiltak og treffsted for psykisk helse, Enhet for rustjenester og Enhet for psykisk helse og rus.

I tillegg til det faglige ansvaret for disse resultatenhetene har du personalansvaret for ca 1.500 medarbeidere og et samlet budsjett på ca. 1,5 milliarder kroner (2016).
Området preges av en rivende, faglig utvikling og tett samspill med forsknings- og utdanningsmiljøene og spesialisthelsetjenesten. I tillegg til å levere helsetjenester tar kommunens enheter imot et stort antall studenter som gjennomfører praksisløp som del av sin utdanning. Trondheim kommune er også en stadig viktigere arena for utvikling og utprøving av blant annet velferdsteknologi.

Det er store, ytre forventninger til innhold og omfang på de tjenester som leveres innen området helse, og resultatene er omfattet av stor medieinteresse. Som kommunalsjef vil en viktig del av jobben være å håndtere denne dialogen og å være et ansikt utad.
Kommunalsjefen rapporterer til kommunaldirektør for helse og velferd.

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for å nå politiske mål for eget område
Helhetlig ansvar for fag, personal og økonomi for de tjenesteområder som sorterer under kommunalsjefen
Inngå i kommunaldirektørens ledergruppe og bidra i tjenesteutvikling på tvers av område helse og velferd, og på tvers av direktørområdene

Kvalifikasjoner:
Søkere må ha omfattende, sammensatt og relevant ledererfaring.
Deler av erfaringen bør være fra offentlig sektor.
Det forutsettes utdannelse på bachelor- eller mastergradsnivå
Kandidater med forskerkompetanse oppfordres til å søke.

Utdanningsnivå:>/b>
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Stillingen krever god systemforståelse og motivasjon for å jobbe i en politisk styrt organisasjon
Søkere må ha god evne til å håndtere stress og mestre komplekse oppgaver
Dette er en lederstilling der det stilles særlig store krav til relasjonelle ferdigheter.

Vi tilbyr:
En topplederstilling av stor strategisk betydning for byen og regionen
Anledning til å utvikle eget lederskap gjennom ledelsesutvikling
Lønn etter avtale og inkludering i kommunens pensjonsordning

Kontaktinfo:
Jan Gunnar Storli (Rekrutteringsrådgiver Search House)
Telefon: 924 12 800

Kristian Mjøen (Rådgiver)
Telefon: 982 17 755

Helge Garåsen (Kommunaldirektør)
Telefon: 911 12 656

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no