SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Leder

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3281832164

Søknadsfrist: 09-01-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Leder for gå- og trafikksikkerhetsplanlegging - Miljøpakken

Ved Miljøpakken er det ledig en fast 100 % stilling som gåplanlegger/trafikksikkerhetsplanlegger.

Trondheim vokser fort både som by og region. Med veksten følger lokale miljøproblemer og globale klimautfordringer. Miljøpakken for transport er en ambisiøs satsing for å redusere klimautslipp og bedre bymiljøet. I Miljøpakken samarbeider Trondheim kommune med Statens Vegvesen og Sør Trøndelag fylkeskommune sammen om å innfri nullvekstmålet i bymiljøavtalen, og bidra til å omforme byen, begrense unødig biltrafikk og gjøre Trondheimsområdet bedre for alle å ferdes i.

Nå trenger vi flere dyktige og engasjerte medarbeidere. Vil du være med å gjøre Trondheim til en by hvor det er lettere å leve miljøvennlig?

Miljøpakken jobber for å gjøre Trondheim til en gåvennlig by. I vedtatt gåstrategi er visjonen ”Gå mer - kjør mindre!”, og målet er at det innen 2020 er en økning på 180000 flere daglige reiser til fots. Gjennom videre tilrettelegging for at det skal bli raskere og mer attraktiv å gå, vil du kunne bidra til at flere velger å gå framfor å ta bilen. Fotgjengerperspektivet er også det viktigste utgangspunktet for å tenke trafikksikre løsninger og gjøre det best mulig for flest mulig å ferdes trygt i trafikken.

Stillingen er knyttet til Miljøpakken i Trondheim med ansettelsesforhold i Trondheim kommune, på Byplankontoret.

Arbeidsoppgaver:

Kartlegge, analysere og utpeke nye prosjekter, og sikre god oppfølging av pågående prosjekter rettet mot gåing og trafikksikkerhet i Miljøpakken med hensyn til framdrift, kvalitet og god økonomistyring.
Være faglig leder for prosjektmedarbeidere som jobber med gåing og trafikksikkerhet i Miljøpakken i Trondheim kommune.
Ha ansvar for å koordinere prosesser og sikre god informasjonsflyt innad i Miljøpakkesamarbeidet og ut mot andre.
Bidra til at hensynet til gåing og trafikksikkerhet løftes fram som kompetanseområde og blir gitt prioritet også i annet arbeid i Miljøpakken.
Sørge for at forprosjekt, kostnadsoverslag og reguleringsplaner for gåprosjekter og prosjekter for trafikksikkerhetstiltak blir utarbeidet, enten i egen organisasjon eller gjennom å innhente konsulentbistand, og selv kunne gå inn i prosjektarbeid i perioder ved behov
Sikre god i koordinering inn mot egen kommunal enhet, og bidra til et godt samarbeidsklima, kunnskapsdeling og god måloppnåelse inn i Miljøpakkesamarbeidet.
Rapportere til programleder i Miljøpakken i Trondheim kommune.

Kvalifikasjoner:
Du må ha relevant utdanning på masternivå.
Foretrukket bakgrunn er sivilarkitekt, landskapsarkitekt, sivilingeniør, fysisk planlegger, geograf eller tilsvarende.
Du må ha erfaring med planlegging i by, og være kjent med kommunale planprosesser. Erfaring med utforming av gater og plasser, universell utforming i offentlige rom og trafikksikkerhetsplanlegging tillegges vekt.
Du må ha erfaring med å følge opp konsulenter med hensyn til kvalitet, økonomi og fremdrift.
Du må ha erfaring med dataverktøy til planlegging og prosjektering (eks. Novapoint/ AutoCAD).
God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.

Utdanningsretning:
Arkitekt / Design
Allmen- / Natur- / Realfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
Du må være ansvarsbevisst og etterrettelig.
Du må ha gode samarbeidsevner.
Du må ha god gjennomføringsevne, jobbe strukturert og målrettet.
Du må ha gode kommunikasjonsegenskaper, og snakke og skrive godt på norsk
Du må være interessert i bærekraftig byutvikling, og ha engasjement rettet mot å gjøre Trondheim til en mer gåvennlig by.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, engasjerte kollegaer og et sterkt fagmiljø.
Du får bygge egen kompetanse mens du former framtidens by.
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Kommunens pensjons- og forsikringsordninger
Fleksibel arbeidstid.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Hilde Bøkestad Byplansjef, tlf: (+47) 975 45 172

Kontaktperson:

Heidi Fossland Programleder, tlf: (+47) 922 55 820

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no