SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Lærer

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 13-05-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Lærer Nyborg skole

Ved Nyborg skole er det ledig en fast 100 % stilling for lærer fra 01.08.2016.
Nyborg er en barneskole med 40 ansatte og 290 elever, hvorav 165 i SFO. Skolebygget ble tatt i bruk i 2005, med åpne planløsninger, der hvert trinn har sitt eget hjemmeareal og personalet jobber i team

Vi har en visjon om å være en inkluderende nærmiljøskole, med uteskole og kulturaktiviteter som sentrale arbeidsformer. Skole og SFO samarbeider tett for å skape en helhetlig lærings- og oppvekstarena for ungene. Nyborg ligger nær marka, og uteområdene rundt skolen er meget varierte og spennende arenaer for læringsarbeidet, leiken og den fysiske aktiviteten

Vi legger også stor vekt på at både unger og ansatte skal få muligheter til å utfolde seg gjennom kulturelle uttrykksformer. Skolen har et eget kor, en årlig musikal på SFO og ei felles forestilling med hele skolen hver vår. Nyborg skole har også lang erfaring med å utvikle et godt opplæringstilbud for barn med hørselstap. Nyborg er praksisskole for lærere, barnevernspedagoger og vernepleiere ved NTNU

Våre grunnverdier er humor, ansvar og respekt
Vi skal fra høsten 2016 delta i et 4-årig prosjekt der hensikten er å undersøke hva som skjer med elevenes matematikkferdigheter dersom de får en ekstralærer i faget som brukes til å gi elever undervisning i smågrupper.
Søkere må ha minimum 30 stp nyere matematikkutdanning og kunne undervise i tråd med hva forskning sier om hva som er mest hensiktsmessig for å gi dagens elever mest og best mulig læringsutbytte. Videre må søkeren ha evne og vilje til å jobbe systematisk og målretta for å sikre høy kvalitet på gjennomføringen av prosjektet.
Stillingen inngår i det ordinære personalet på skolen og vil bli knytta til lærerteamene på de deltakende klassetrinnene i prosjektperioden.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen innebærer et lokalt prosjektlederansvar ved skolen for gjennomføring av det nasjonale matematikkprosjektet 1 + 1, der vi skal prøve ut smågruppeundervisning for elever på 1.–4. trinn. Forskningen blir ledet av Nordisk Institutt for studier og innovasjon, og prosjektet avsluttes i 2020

Den som tilsettes som lærer/prosjektleder får følgende hovedoppgaver:
1) Smågruppeundervisning i matematikk
2) Rapportering til prosjektet
3) Planlegging av undervisning, i samarbeid med hovedlærere
I tillegg kan læreren bli satt til annen undervisning når det er rom for det.

Kvalifikasjoner:
Godkjent lærerutdanning. Minimum 30 stp nyere matematikkutdanning
I tillegg trenger skolen å styrke kompetansen i realfag, kroppsøving, engelsk og kunst og håndverk
Vi ønsker å videreutvikle uteskoleprofilen vår, og det er derfor ønskelig at søkere har kompetanse, erfaring og motivasjon til å drive undervisning ute.
Søkere må ha god relasjonskompetanse og være dyktige klasseledere.

Utdanningstittel:
Lærer

Utdanningsretninger:
Pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Aktuelle søkere må like å jobbe i team, være utviklingsorienterte og ha et ekte engasjement for å levendegjøre skolens visjon og utvikle vår pedagogiske praksis.

Vi tilbyr:
Et aktivt, kompetent og lærevillig personale som jobber sammen om å utvikle skole og SFO til et helhetlig oppvekst- og læringsmiljø for ungene
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Hanne Ottosen Fauske (Fagleder), tlf: +47 91332114

Kontaktperson:

Kåre Moum (Rektor), tlf: +47 91627214

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no