SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Lærings- og mestringsrådgiver

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3333935836

Søknadsfrist: 07-04-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Lærings- og mestringsrådgiver - Enhet for fysioterapitjeneste

Ved Enhet for fysioterapitjenester er det ledig en fast 100 % stilling som lærings- og mestringsrådgiver ved Friskliv og mestring i Trondheim kommune.

Friskliv og mestring er et byomfattende tilbud som består av frisklivstilbud og lærings- og mestringsvirksomhet. Tilbudet omfatter alle aldersgrupper og familier. Aktiviteten og målgruppene er under utvikling. Det er behov for å styrke kompetansen og fokus på eksisterende grupperettede tilbud, utvikling av nye tilbud både knyttet til endring av levevaner og de som lever med langvarige helseutfordringer og deres pårørende.

Friskliv og mestring er organisatorisk plassert i Enhet for fysioterapitjenester, lokalisert ved Tempe Helse- og velferdssenter i Lerkendal bydel. Teamet er tverrfaglig sammensatt og består av avdelingsleder, fysioterapeut, vernepleier, ergoterapeut, helsesøster, kreftkoordinator, aktivitetskoordinator, ernæringsrådgiver og klinisk ernæringsfysiolog.

Friskliv og mestring er en del av kommunens helsetjenestetilbud og aktiviteten drives i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Tilbudet består av helsesamtaler, veiledning og ulike kurs og gruppetilbud knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, tobakk samt ulike mestringskurs. Målgruppen er de som ønsker å forebygge utvikling av livsstilsrelatert sykdom og de som lever med langvarige helseutfordringer.

Utviklingsområder er tiltak knyttet til kroniske lidelser, lettere psykiske lidelser, søvnvansker, tiltak rettet mot minoritetsgrupper, alkoholvaner og samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. I tillegg til mestringskursene ved Friskliv og mestring, har andre enheter i Trondheim kommune også mestringskurs for ulike målgrupper.

Stillingen skal styrke lærings- og mestringsperspektivet i det eksisterende tilbudet i friskliv og mestring. Med dette menes å bidra i videreutvikling og gjennomføring av de eksisterende mestringstilbudene samt planlegge, gjennomføre og evaluere nye tilbud mot ulike målgrupper i tett samarbeid med resten av teamet. Stillingen tiltenkes også en rolle knyttet til samhandling med spesialisthelsetjenesten og brukerorganisasjoner. I tillegg vil det være sentralt å fokusere på utvikling av et læringsnettverk internt i kommunen.

Arbeidsoppgaver:

Planlegge, gjennomføre og evaluere mestringsgrupper
Utvikle nye mestringsgrupper mot definerte utviklingsområder
Tverrfaglig samarbeid, både internt i teamet, men også med andre kommunale tjenesteytere, spesialisthelsetjenesten og brukerorganisasjoner
Bidra i utvikling av et læringsnettverk for læring og mestring i Trondheim kommune
Råd, veiledning og undervisning
Deltakelse i prosjektarbeid

Kvalifikasjoner:
3-årig helse- pedagogisk- eller sosialfaglig bakgrunn
Helsepedagogisk kompetanse og kunnskap om motiverende intervju er en fordel
Kunnskap og erfaring med arbeidsmetodikken innen læring og mestring er nødvendig
Erfaring med å planlegge, gjennomføre og evaluere gruppetilbud med fokus på kunnskapsformidling og erfaringsutveksling i et helsefremmende perspektiv
Erfaring i arbeid med pårørende anses som en fordel
Erfaring i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner
Erfaring med tverrfaglig samarbeid både i team, med ulike offentlige tjenester og med frivillige lag og organisasjoner

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag
Pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Evne til samarbeid og omstilling er viktige egenskaper i denne jobben
Stillingen krever struktur, selvstendighet og initiativ som kan bidra til tjenesteutvikling
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
En tjeneste med fokus på fag- og tjenesteutvikling og et godt arbeidsmiljø
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Bente Kristin Sandvik Fysioterapeut, tlf: +47 95263553

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no