SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Miljøarbeider

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 30%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 23-09-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten, Miljøarbeider

I Haugenteamet på Gartnerhaugen er det ledig fast 30 % stilling som miljøarbeider på helg Barne- og familietjenesten er kommunens samlede tjenester for barn og familier som trenger særlig oppfølging og tiltak. Dette innebærer at vi ivaretar oppgaver innen helsetjenester, sosiale tjenester, barnevernstjenester og opplæring.

Omsorgsenheten for barn og unge er en byomfattende enhet som har ansvar for barn og unge som har sin omsorgsbase utenfor hjemmet, i fosterhjem og i institusjon i tillegg til tiltak for enslige mindreårige flyktninger, adopsjon, Gartnerhaugen og LINK. I enheten har vi en erfaren personalgruppe som besitter god faglig kompetanse med høyt fokus på kvalitet og metodeutvikling
Gartnerhaugen er et barnevernstiltak for ungdom som trenger hjelp og støtte i overgangen fra å bo i institusjon/fosterhjem/foreldrehjem til å bo i egen bolig. I Haugenteamet følger vi også opp ungdom som bor på institusjonen, og som trenger støtte fra trygge voksne i en periode. Haugenteamet følger i dag opp ca. 30 ungdommer. Aldersgruppa er fra 16 til 23 år. På institusjonen er aldersgruppen 16-20 år
Personalbase Gartnerhaugen er i Gartnerhaugveien 2

Arbeidsoppgaver:

Bidra vesentlig til at ungdommene får en tid (ved Gartnerhaugen) preget av omsorg, tillit og håp sammen med trygge voksne
Sikre kvalitet av arbeidet rundt alle ungdommene på kveld, natt og morgen
Miljøarbeiderne følger den til en hver tid gjeldende turnusplan. For tiden arbeidstid lørdag og søndag annenhver helg. Arbeidstid kl.08.30-18.00. Deltakelse på personalmøter og veiledning en onsdag per måned.
Det er ønskelig at man kan ta ekstravakter på institusjonen ved behov.

Kvalifikasjoner:
Evne til å redegjøre for verdigrunnlag og holdninger og hvilken betydning dette har for handlingsvalg og prioriteringer
Væremåte som innebærer å opptre med respekt, ydmykhet og raushet som oppleves støttende også i utforutsigbare situasjoner
Erfaring med og interesse for målgruppa på Gartnerhaugen
Den som tilsettes må ha førerkort for bil.

Utdanningsretninger:
Annet
Medisin / Helse / Sosialfag
Pedagogikk

Utdanningsnivå:
Videregående skole

Personlige egenskaper:
Velutviklede kommunikasjonsferdigheter
Toleranse for høyt arbeidstempo og følelsesmessige utfordringer
Evne til å arbeide selvstendig og kunne ta egne beslutninger sammen med ungdommene
Kollegiets totale sammensetning av kompetanse og personlige preferanser vil bli vektlagt for samlet å kunne matche en sammensatt målgruppe.

Vi tilbyr:
Sterke og spennende møter med ungdommene.
En arbeidsplass med et helhetlig, godt verdiforankret fagfokus.
Deltakelse og ansvar i endringsprosesser.
Et aktivt og engasjert tverrfaglig miljø.
Faglige og personlige utfordringer.
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Aleksander Teigen (Teamkoordinator), tlf: (+47) 95762594

Kontaktperson:

Jørn Are Aune (Fagleder), tlf: (+47) 46845121

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no