SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Byantikvar

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 21-05-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Miljøenheten, Byantikvar

Trondheim kommune har siden den første kulturminneplanen ble utarbeidet for 40 år siden hatt ambisjoner om å ta godt vare på et bredt utvalg kulturminner og kulturmiljøer, og lagt vekt på at kulturminnevernet skal være solid forankret i den kommunale forvaltning. Kommunen har hatt byantikvar siden 1984

Det skal nå ansettes ny byantikvar i forbindelse med at den nåværende vil fratre sin stilling høsten 2016. Byantikvaren i Trondheim organisert som en avdeling innefor Miljøenheten i kommunen, og har i dag tre og en halv faste stillinger Miljøenheten overvåker og analyserer miljøtilstanden i kommunen, og arbeider med holdningsskapende arbeid og forvaltning innen områdene klima, forurensning, miljørettet helsevern, naturforvaltning, landbruk og kulturminnevern. Enheten har ca 40 ansatte, og ivaretar et bredt ansvars- og kompetanseområde

Arbeidsoppgaver:

Lede byantikvarens virksomhet
Lede og/eller delta i prosjekter, herunder rulleringen av kulturminneplanen
Forestå og lede løpende saksbehandling - herunder utarbeide faglige uttalelser i plansaker på alle nivåer, og i alle byggesaker der kulturminneverdier er berørt
Drive faglig rådgiving og veiledning over for huseiere og andre med interesse for kulturminnevern
Forestå arbeidet med løpende revisjon og ajourføring av kommunens Aktsomhetskart Kulturminner
Ta initiativ til utarbeidelse av verneplaner på ulike nivå, herunder foreslå hensynssoner kulturmiljø
Samarbeide med andre relevante enheter i kommunen, først og fremst innenfor byutviklingsområdet
Personalledelse og økonomioppfølging.

Kvalifikasjoner:
Relevant høyere utdannelse. Fortrinnvis arkitektutdannelse eller utdannelse innen kunsthistorie på masternivå. Betydelig relevant erfaring kan kompensere for dette kravet
God kjennskap til og kunnskap om kulturminnevern
Gode kommunikasjons- og lederegenskaper
God kunnskap om offentlig forvaltning
Erfaring fra kulturminnevernvirksomhet innen offentlig forvaltning eller erfaring fra kulturminnefaglig relatert privat virksomhet
Ledererfaring/kompetanse er ønskelig og interesse for ledelse er nødvendig

Utdanningstittel:
Arkitekt eller kunsthistoriker

Utdanningsretninger:
Utdanningsnivå
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
Gløde for kulturminnevernet
Evne til å definere utfordringer og omsette disse til utvikling og nyskaping i samarbeid med andre
Evne til å være strukturert og ha god økonomistyring på prosjektnivå
Være i stand til å motivere kolleger, samt eiere og brukere av kulturminner, tiltakshavere og andre meningsberettigede
Ferdigheter i å arbeide og kommunisere på tvers av enheter og fag, herunder til å fremforhandle omforente løsninger
God evne til å samle inn og bearbeide informasjon, og til å trekke praktisk håndterbare slutninger
Vilje og evne til å ta initiativer, til å samarbeide og også til å arbeide selvstendig
Du må være strukturert og ha god økonomistyring på prosjektnivå

Vi tilbyr:
Meningsfylte, utfordrende og varierte oppgaver
Godt og tverrfaglig miljø
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Gunnar Houen (Byantikvar), tlf: +47 72542590

Kontaktperson:

Marianne Langedal (Miljøsjef), tlf: +47 91760091

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no