SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Planprosjektleder

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 10-08-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Miljøpakken, Planprosjektleder for Superbuss

Miljøpakken i Trondheim er et samarbeid for mer miljøvennlig og moderne transport i Trondheim. Samarbeidet er mellom staten ved Statens vegvesen, Jernbaneverket, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim kommune. Miljøpakkens mål er at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange ("nullvekstmålet")

Partene har gjennom bymiljøavtalen forpliktet seg til å innføre tre Superbusslinjer fra august 2019. Et moderne og høyfrekvent tilbud der vi tenker bane, men kjører buss. Vi står nå ved startstreken for å utrede, planlegge nødvendig infastruktur i denne sammenheng
Planlegging og utbygging av superbussinfrastruktur er krevende innenfor gitte tidsramme. For å lykkes med satsingen etablerer vi en egen superbuss prosjektorganisasjon som vil bemannes med ansatte fra alle Miljøpakkens samarbeidspartnere. Prosjektorganisasjonene vil ledes av en prosjektleder. Under denne vil vi ha to prosjektledere innenfor områdene plan og utbygging. Vi søker nå prosjektleder til fast 100 % stilling for planenheten i superbussorganisasjonen.

Stillingen er plassert i Trondheim kommune og vil jobbe tett sammen med programleder for Miljøpakken i Trondheim kommune, Byplankontoret og samtidig være en del av superbussorganisasjonen.

Arbeidsoppgaver:

Planprosjektlederen inngår i superbussprosjektets ledergruppe og har ansvar for å sikre plangjennomføring av superbusstiltakene i Trondheim. Dette innebærer god framdrift, kvalitetsmessige leveranser og økonomikontroll.
Planprosjektleder skal lede prosjektmedarbeidere som styrer prosesser og planleveranser som er relevant for gjennomføring av superbussprosjektet.
Planprosjektleder har ansvar for å koordinere prosesser, samordne ulike parter og sikre en god informasjonsflyt innad i superbussorganisasjonen og inn mot Trondheim kommune.
Planprosjektleder skal være involvert i planoppgaver på en slik måte at dersom det er nødvendig kan prosjektleder selv gripe inn og lede planarbeid i perioder.
Stillingen rapporterer til prosjektleder for superbussorganisasjonen og for programleder for Miljøpakken i Trondheim kommune.

Kvalifikasjoner:
Du skal ha relevant utdanning på masternivå eller tilsvarende fra høyskole/universitet
Vi ønsker primært søkere med utdanning som sivilarkitekt, sivilingeniør, fysisk planlegger, geograf, men også andre med annen tilsvarende relevant utdanning vil kunne bli vurdert.

Det kreves gode samarbeidsegenskaper og evne til å lede prosesser i en kompleks organisasjon
Du skal ha erfaring med å styre konsulenter/medarbeidere og sikre at oppgavene gjennomføres mht tid og økonomi på rasjonell og kvalitativ god måte.
Du bør ha relevant erfaring fra komplekse planleggingsoppgaver
Du må være interessert i bærekraftig byutvikling

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Personlige egenskaper
Du må ha gode kommunikasjonsegenskaper
Søkere må kunne snakke og skrive godt norsk
Personlige egenskaper tillegges vekt.

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Et raust og spennende tverrfaglig miljø
Aktuelle samfunnsnyttige oppgaver
Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
Fleksibel arbeidstid
Kommunens pensjons- og forsikringsordninger

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Heidi Fossland (Programleder), tlf: +47 92255820

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no