SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Miljøterapeut

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3477563969

Søknadsfrist: 30-06-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Miljøterapeut - Saupstad skole

Ved Saupstad skole og ressurssenter er det fra 1. august 2017 ledig en fast 100 % stilling som miljøterapeut i skole og SFO. Stillingen vil inneha oppgaver i skole og SFO knyttet til språkinnlæring og skole-hjem-samarbeid. Søkerlisten vil også bli brukt for eventuelle vikariater.

Saupstad skole og ressurssenter er en barneskole (1.-7. trinn) med ca. 245 elever. Ca. 60 % har minoritetsbakgrunn. Det er vedtatt bygging av ny skole for Huseby og Saupstad/Kolstad skoler som skal stå ferdig våren 2021. Det innebærer sammenslåing av skolene Saupstad og Kolstad skole med ungdomsskole i samme bygg. Fra høsten 2018 er vedtatt midlertidig interim-løsning i bydelen for Saupstad skole og ressurssenter.

Skolen har en mottaksgruppe med nyankomne minoritetsspråklige elever og har et byomfattende koordinerings- og veilederansvar i kommunen på det minoritetsspråklige feltet, samt personalansvar for tospråklige lærere i kommunen.

Skolen har fra 1. juli 2017 ansvar for det tegnspråklige grunnskoletilbudet ved A. C. Møller.

Saupstad/Kolstad skole fram til 2019 universitetsskole (NTNU) på barnetrinnet sammen med Charlottenlund ungdoms- og videregående skole. Det har som mål å utvikle skolen og lærerutdanningen. Det innebærer forpliktende kompetanseheving i veiledningspedagogikk av ansatte og etter hvert medforskning i personalet.

Saupstad skole er en utviklingsorientert skole som har deltatt i flere statlige og kommunale prosjekter med vekt på tidlig innsats, språk og kollektiv praksis, blant annet Helhetlig skoledag (Saupstadmodellen) og Respekt. Saupstad skole og ressurssenter deltar i perioden 2016-2019 i forsøk med Gratis kjernetid i SFO sammen med Kolstad og Lilleby skole. Skolen deltar i prosjektet 1+1 (smågruppeundervisning i matematikk), IKT-plan og sjangerpedagogikk.
Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver:

Stillingen vil inneha oppgaver i skole og SFO knyttet til språkinnlæring og skole-hjem-samarbeid
Kvalifikasjoner
Relevant pedagogisk utdanning, minimum 180 stp.
Tospråklig som behersker norsk og kurdisk kurmanchi.
Erfaring og/eller kompetanse i god gruppeledelse og i å aktivisere barnegrupper.

Ønskelig:
Erfaring knyttet til arbeid med grunnleggende ferdigheter, systematisk begrepslæring, veiledet lesing, skriving og vurdering.
Gode IKT-ferdigheter.
Menn oppfordres til å søke.

Utdanningsretning:
Pedagogikk

Utdanningstittel:
Miljøterapeut

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet
Personlige egenskaper
Personlig egnethet vil bli vektlagt: god samarbeidsevne, fleksibilitet, engasjement, kreativitet, lojalitet, struktur og orden.

Vi ønsker ansatte som er gode til å bygge relasjoner til elevene og som er flink til å motivere dem for læring.
Vi ønsker ansatte som er god til å samarbeide med kollegaer, foresatte og eksterne.
Vi ønsker ansatte som er fleksible og har stor arbeidskapasitet og som bidrar aktivt i fellesskapet.

Språk:
Kurmanji
Norsk

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
Å være en del av et team.
En kollektiv læringskultur.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Inger Sagen Hasselø Rektor, tlf: +47 72549822

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no