SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Miljøterapeut

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3260290871

Søknadsfrist: 02-12-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Miljøterapeut - Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten

Ved Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten er det nå ledig en fast 100 % stilling som miljøterapeut ved Rosendal bofellesskap.

Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og familier som trenger særlig oppfølging og tiltak. Dette innebærer at vi ivaretar oppgaver innen helsetjenester, sosiale tjenester, barnevernstjenester og opplæring. BFT er delt i fire bydelsvise enheter og to byomfattende enheter.
BFT Omsorgsenheten er byomfattende enhet og har ansvar for barn og unge som har sin omsorgsbase utenfor hjemmet samt for hjelpetiltak for barn som vurderes plassert. Enheten har også totalansvar for alle enslige mindreårige flyktninger. Vi er ca 200 ansatte fordelt på seks avdelinger.

BFT Omsorgsenheten har ansvar for mottak, bosetting og integrering av enslige mindreårige flyktninger i Trondheim kommune. Avdelingen for enslige mindreårige flyktninger består av barnevernadministrasjon og ulike bo og oppfølgingstiltak rettet mot det enkelte barn/ungdoms behov for barnevernstjenester opp til 20 år. Avdelingen er underlagt enhetsleder ved Omsorgsenheten og daglig arbeid ledes av fagledere i de ulike tiltakene. Videre består enheten av stab og andre støttefunksjoner. EM-avdelingen har også tilgang til enhetens psykologteam.

De enslige mindreårige flyktningene kan ha hatt store utfordringer og kriser i livet sitt. De er her uten foreldre eller andre støttepersoner. Tjenestene de får skal derfor bidra til å skape trygg tilhørighet i Trondheim, og legge til rette for utvikling og mestring ifht sosial kompetanse, helse, skole, arbeid og samfunnsforståelse.

Dette er en turnus stilling med vakter fordelt på dag og kveld, og hver tredje helg.

Arbeidsoppgaver:

Miljøterapeutene skal gjennom miljøterapeutiske prosesser sørge for at barna/ungdommene får nødvendig støtte og veiledning til å utvikle seg ut fra den enkeltes ståsted og muligheter. Dette forutsetter at miljøterapeutene har tett og målrettet samhandling med barnet/ungdommen selv og viktige samarbeidspartnere slik som skole, helsetjeneste og arbeidsliv.

Videre må barna/ungdommene få hjelp til å knytte privat nettverk og til å bli en aktiv deltaker i samfunnet slik at de får et godt voksenliv.
Som miljøterapeut må man evne å forholde seg profesjonelt til de unges fortid og bistå dem med å se og ta i bruk mulighetene i det norske samfunnet.

Kvalifikasjoner:
3-årig høyskoleutdanning/bachelor i helse- og sosialfag eller tilsvarende.
Det kreves erfaring fra miljøterapeutisk arbeid, gjerne fra arbeid med enslige mindreårige flyktninger
Du må ha evne til å stå i utfordrende relasjoner over tid, ha en tydelig faglig forankring og vise dette i praksis.
Du må ha et bevisst forhold til hvordan verdigrunnlag og holdninger påvirker handlingsvalg og prioriteringer i daglig arbeid.

Du må evne å arbeide godt i team og alene.
Det er viktig å kunne utrykke seg godt og tydelig både muntlig og skriftlig da arbeidet krever dokumentasjon i rapporter, tiltaksplaner etc.
Å ha interesse for å delta i fysiske aktiviteter og praktisk arbeid sammen med ungdommene er nødvendig.
Førerkort for bil kreves da det må påberegnes kjøring i arbeidet.

Annen relevant kompetanse er:
erfaring fra flerkulturelt arbeid, arbeid med ungdom i vanskelige livssituasjoner, erfaring med flerspråklighet i arbeidslivet.

Utdanningsretning:
Pedagogikk
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Har glede av og engasjement for å jobbe med barn og ungdom
Har gode kommunikasjons – og samarbeidsferdigheter og opptrer med respekt og raushet
Har energi, humor og tar initiativ
Kan jobbe både strukturert, selvstendig og sammen med andre ut fra de faglige vurderingene som ligger til grunn
Har høy faglig/etisk vurderingsevne
Er trygg og stødig voksenperson som er omsorgsfull og kan sette grenser
Kan stå i vanskelige situasjoner og tåle følelsesmessige belastninger over tid
Være fleksibel og kreativ ifht utvikling av feltet
Må både tåle og bidra i endringsprosesser

Vi tilbyr:
En utfordrende og givende arbeidshverdag der du utgjør en forskjell
Spennende møter med ungdom
Veiledning og faglige drøftinger
Engasjerte og motiverte kolleger med god faglig kompetanse
Inkluderende arbeidsmiljø
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Ottar Svein Volle Fagleder, tlf: +47 918 20 391

Kontaktperson:

Aase Prytz Slettemoen Fagleder, tlf: +47 911 12 835

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no