SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Miljøterapeut

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 65%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3293774523

Søknadsfrist: 20-01-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Miljøterapeut - Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten

I Haugenteamet på Gartnerhaugen er det ledig en fast 65,73 % stilling som miljøterapeut på natt.

Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og familier som trenger særlig oppfølging og tiltak. Dette innebærer at vi ivaretar oppgaver innen helsetjenester, sosiale tjenester, barnevernstjenester og opplæring.

BFT Omsorgsenheten for barn og unge er en byomfattende enhet som har ansvar for barn og unge som har sin omsorgsbase utenfor hjemmet, i fosterhjem og i institusjon i tillegg til tiltak for enslige mindreårige flyktninger, adopsjon, Gartnerhaugen og LINK. I enheten har vi en erfaren personalgruppe som besitter god faglig kompetanse med høyt fokus på kvalitet og metodeutvikling.

Gartnerhaugen er et barnevernstiltak for ungdom som trenger hjelp og støtte i overgangen fra å bo i institusjon/fosterhjem/foreldrehjem til å bo i egen bolig. I Haugenteamet følger vi også opp ungdom som bor på institusjonen, og som trenger støtte fra trygge voksne i en periode. Haugenteamet følger i dag opp ca. 35 ungdommer. Aldersgruppa er fra 16 til 23 år. På institusjonen er aldersgruppen 16-20 år.

Arbeidsoppgaver:

Bidra vesentlig til at ungdommene får en tid (ved Gartnerhaugen) preget av omsorg, tillit og håp sammen med trygge voksne.
Sikre kvalitet av arbeidet rundt alle ungdommene på kveld, natt og morgen.
Miljøterapeutene følger den til en hver tid gjeldende turnusplan. For nattvakter er arbeidstiden fra kl 22:15 til kl 08:15, hvilende fra kl 24:00 til kl 06:00. Arbeid på helg hver tredje uke. I helgene er hviletiden fra kl.01:00 til kl.07:00. I tillegg deltar man på veiledning og personalmøter en gang i måneden. Stillingen utgjør ca 10 vakter per måned.
Det er ønskelig at nattvaktene kan ta ekstravakter på institusjonen ved behov.

Kvalifikasjoner:
Treårig helse-/sosialfaglig høyskoleutdanning.
Evne til å redegjøre for verdigrunnlag og holdninger og hvilken betydning dette har for handlingsvalg og prioriteringer.
Væremåte som innebærer å opptre med respekt, ydmykhet og raushet som oppleves støttende også i utforutsigbare situasjoner.
Erfaring med og interesse for målgruppa på Gartnerhaugen.
Den som tilsettes må ha førerkort for bil.

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Velutviklede kommunikasjonsferdigheter.
Toleranse for høyt arbeidstempo og følelsesmessige utfordringer.
Evne til å arbeide selvstendig og kunne ta egne beslutninger sammen med brukere
Kollegiets totale sammensetning av kompetanse og personlige preferanser vil blir vektlagt for samlet å kunne matche en sammensatt målgruppe.

Vi tilbyr:
Sterke og spennende møter med ungdommene
En arbeidsplass med et helhetlig, godt verdiforankret fagfokus
Deltakelse og ansvar i endringsprosesser
Et aktivt og engasjert tverrfaglig miljø
Faglige og personlige utfordringer
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Jørn Are Aune Fagleder, tlf: (+47) 46845121

Kontaktperson:

Aleksander Teigen Teamkoordinator, tlf: (+47) 95762594

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no