SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Miljøterapeut

Stillinger: 2

Kontraktstype: Fast og vikarait

Stillingsprosent: 90%

Arbeidstid: Natt

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3250364701

Søknadsfrist: 25-11-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Miljøterapeuter, natt - Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten

Ved Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten, Avdeling for enslige mindreårige flyktninger, er det nå ledig en fast 90 % stilling som miljøterapeut, hvilende nattevakt. I tillegg er det et ti måneders vikariat i 90 % stilling som miljøterapeut, hvilende nattevakt.

Stillingene er knyttet til Emilie Kroghs veg Bofellesskap på Byåsen.

BFT Omsorgsenheten er byomfattende enhet og har ansvar for barn og unge som har sin omsorgsbase utenfor hjemmet samt for hjelpetiltak for barn som vurderes plassert. Enheten har også totalansvar for alle enslige mindreårige flyktninger. Avdelingen for enslige mindreårige flyktninger består av barnevernadministrasjon og ulike bo og oppfølgingstiltak rettet mot det enkelte barn/ungdoms behov for barnevernstjenester opp til 20 år. Avdelingen er underlagt enhetsleder ved Omsorgsenheten og daglig arbeid ledes av fagledere i de ulike tiltakene.

De enslige mindreårige flyktningene kan ha hatt store utfordringer og kriser i livet sitt. De er her uten foreldre eller andre støttepersoner. Tjenestene de får skal derfor bidra til å skape trygg tilhørighet i Trondheim, og legge til rette for utvikling og mestring ifht sosial kompetanse, helse, skole, arbeid og samfunnsforståelse.

Arbeidsoppgaver:

Målrettet miljøterapeutisk arbeid.
Gi god omsorg, delta i ungdommenes hverdag og skape gode relasjoner med ungdommene.
Terapeutiske samtaler med ungdommen.
Praktiske oppgaver i bofellesskapet.
Være tilgjengelig for samtaler og aktivitet med ungdommene, gi omsorg.
Dokumentasjon og rapportskriving.

Kvalifikasjoner:
Krav om 3-årig sosialfaglig utdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog og sosionom.
Krav om erfaring fra barnevernsfaglig arbeid med flerkulturell ungdom.
Du er faglig trygg, kan jobbe selvstendig med egne oppgaver.
Krav til førerkort for personbil.

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Du har gode kommunikasjonsevner, muntlige og skriftlige, er initiativrik og løsningsorientert.
Du er sensitiv i din kontakt med ungdom og samarbeidspartnere, samt reflektert over egen praksis.
Du har glede og engasjement i det å jobbe med ungdom.
Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet og den totale sammensetningen av personalgruppa.

Vi tilbyr:
En utfordrende og givende arbeidshverdag der du utgjør en forskjell
Spennende møter med ungdom
Veiledning og faglige drøftinger
Engasjerte og motiverte kolleger med god faglig kompetanse
Inkluderende arbeidsmiljø
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Ottar Svein Volle Fagleder, tlf: +47 91820391

Kontaktperson:

Aase Prytz Slettemoen Fagleder, tlf: +47 91112835

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no