SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Veileder

Stillinger: 2

Kontraktstype: Vikariat

Stillingsprosent: 80-100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 03-06-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

NAV-kontor, Heimdal, Veiledere

NAV sitt overordnende mål er å gi mennesker mulighet til arbeid og aktivitet, og samtidig sikre rettigheter til velferdsytelser. For å nå dette målet skal vi bygge en sterk og mangfoldig organisasjon, finne bedre måter å jobbe på og utvikle nye tjenester for brukerne. Vi tilbyr meningsfylte og utfordrende oppgaver, og gode karrieremuligheter i en organisasjon med svært viktige samfunnsoppdrag. NAV-kontorene drives i et partnerskap mellom stat og kommune

NAV Heimdal er et av fire NAV-kontor i Trondheim og har ca. 75 årsverk med statlig og kommunalt ansatte. Kontoret har ledig to stillinger som veiledere, hhv. ett 100 % vikariat og en 80 % prosjektstilling. Den ene stillingen inngår i Forsøk med NAV-veileder i videregående skole, vikariatet kommer som følge av en ansatt som allerede er inne i forsøket. Begge stillingene har en varighet på inntil to år.

Arbeidsoppgaver:

Kartlegge og avklare brukernes ressurser
Gi tett oppfølging til brukerne
Nært samarbeid med arbeidsgivere
Samarbeide internt på kontoret og med NAV sine samarbeidspartnere som f.eks arbeidsmarkedsbedrifter, kurstilbydere, skoler, helsepersonell, kommunale tjenester m.fl
Følge opp interne rutiner og krav i forhold til IKT
Den ene stillingen skal i tillegg være en del av et forsøk med Nav veileder i videregående skole med mål om å forhindre at ungdom slutter på skolen. Veileder vil her ha arbeidssted på Tiller videregående skole i deler av stillingen.

Kvalifikasjoner:
Minimum 3-årig høyskoleutdanning innen helse/sosialfag, samfunnsvitenskapelige fag eller annen relevant utdanning fra høyskole/universitet
God evne til å få kontakt med brukere i en vanskelig livssituasjon og evne til å stå i tette relasjoner over tid
Det er ønskelig med søkere som har erfaring fra veiledningsarbeid og individuell oppfølging med brukere innenfor de aktuelle fagområdene
Kjennskap til NAV og NAV sin virksomhet
Erfaring fra samarbeid med næringslivet
God skriftlig og muntlig framstillingsevne
God kjennskap til arbeidsmarkedet
Generelt gode datakunnskaper og evne til raskt å sette seg inn i nye datasystemer
For den ene stillingen som også er på videregående skole er det en stor fordel med erfaring fra arbeid med ungdom.

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Evne til å arbeide selvstendig, målrettet, nøyaktig og effektiv
God på motivasjonsarbeid
God til å markedsføre våre brukere til arbeidsgivere
Evne til å arbeide i team
Fleksibel og løsningsdyktig
Godt humør, gode serviceholdninger og god kommunikasjonsevne

Vi tilbyr:
Spennende og meningsfylte oppgaver i nær kontakt med brukere, næringsliv og andre samarbeidspartnere
Nødvendig opplæring og veiledning
Et aktivt, utviklende og engasjerende arbeidsmiljø
Fleksibel arbeidstid
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Per Olav Gundersen (Avdelingsleder NAV Heimdal), tlf: +47 41214674

Kontaktperson:

Anne Jamt (Avdelingsleder NAV Heimdal), tlf: +47 95231750

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no