SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Barnehagelærer

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 22-04-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Nardosletta barnehager, Barnehagelærer

Ved Nardosletta barnehager er det ledig en fast 100 % stilling som barnehagelærer Nardosletta barnehager består av tre hus, 180 barn og 50 ansatte.

Vestlia barnehage ligger på Vestlia, nedenfor Steinan, og består av to barnehage hus. I tillegg er et barnehage hus samlokalisert med Nardo skole

Vi jobber med:
• barnehagen som lærings- og danningsarena
• rommet som den tredje pedagog
• prosjekter og tema som arbeidsmåter, inspirert av Reggio Emilia filosofien
• inkludering, likeverd og mangfold

Den ledige stillingen er p.t. på Vestlia barnehage, på utegruppe for barn 3-6 år. Barnehagens profil er «Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter». Erfaring med friluftsliv i alle årstider, fysisk aktivitet og helse er ønskelig her.

Arbeidsoppgaver:

Lede det pedagogiske arbeidet i sin gruppe og organisere, motivere og praktisere pedagogisk arbeid sammen med barn og voksne i samsvar med målene for virksomheten
Utarbeide gode rutiner for informasjon og samarbeid på avdelingen
Samarbeide med styrer og eksterne samarbeidspartnere. Reflektere sammen med styrer, fagledere og andre barnehagelærere, samt pedagogiske ledere
Sørge for god informasjonsflyt, et særlig ansvar for å gi styrer relevant informasjon
Bidra til et godt samarbeid for å skape et felles hus og en felles enhet
Veilede og følge opp personalet på sin avdeling. Forvalte personalressursene på avdelingen, slik at de ansatte gis ansvar og oppgaver i samsvar med den enkeltes kompetanse og de krav som stilles til arbeidet
Skape et nært samarbeid mellom hjem og barnehage med respekt og omtanke for hjem og foresatte
Holde seg oppdatert på det som skjer på egen arbeidsplass
Samarbeide med de andre gruppene i barnehagen og ha evne og vilje til å skape gode relasjoner.
Støtte barns kompetanse, nysgjerrighet og lærelyst

Kvalifikasjoner:
De som ansettes må ha godkjent barnehagelærerutdanning og gjerne fordypning i fysisk fostring/ute fag eller estetiske fag. Kjennskap til Reggio Emilia filosofien er en fordel.
Høy kunnskap om Rammeplanen og andre styringsverktøy forventes.

Utdanningstittel:
Barnehagelærer

Utdanningsretninger:
Pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Må ha helse som er forenelig med arbeidets art, og tåle hektiske arbeidsperioder
Fleksibilitet, stabilitet og personlig egnethet vil bli vektlagt
Kunne synliggjøre gode lederegenskaper og kommunisere godt både muntlig og skriftlig med alle samarbeidspartnere
Ha et positivt menneskesyn og evne til å se muligheter framfor begrensninger
Søkerne vil bli vurdert ut fra barnehagens egenart. Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:
En hektisk, men spennende hverdag i et godt miljø og med store muligheter til faglig utvikling.
Systematisk veiledning til personalgruppen
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Kristin Høe (fagleder), tlf: + 47 92608446

Kontaktperson:

Berit Flatås (enhetsleder), tlf: + 47 95263697

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no