SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Fagleder

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 15-04-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Nidarvoll skole, Fagleder

Ved Nidarvoll skole er det ledig 100 % fast stilling som fagleder i en nyopprettet stilling
Nidarvoll skole har fokus læring i fellesskap. Skolen har en tydelig skriftliggjort Plattform som inneholder mye av skoleutviklingsarbeidet vi har drevet i mange år. Vi ønsker å skape gode koblinger mellom motiverende læringsprosesser og vurdering, med fokus på utvikling og framgang
Nidarvoll skole er en barneskole med rundt 420 elever og drøyt 50 ansatte.

Skolen består av mange gamle bygg, men er godt tilrettelagt innvendig. Vi arbeider med hele elevgruppen på trinn, og ikke i klasser. Ca. 200 av elevene går på SFO, der de fleste ansatte har 3-årig høyskoleutdanning. Nidarvoll skole søker etter en positiv, tydelig, modig, inkluderende og profesjonell fagleder, med evne og vilje til å jobbe i team. Stillingen utgjør en stor del av skolens samlede ledelse og inngår i et lederteam bestående av rektor, to fagledere og SFO-leder.

Stillingen vil ha en sentral rolle knyttet til å følge opp skolen sine faglige utviklingsområder og konkrete planer og det å sette disse ut i livet i samarbeid med lærerne. Det vil være ønskelig med erfaring fra skoleutviklingsprosjekt
Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet, og behov for komplementære egenskaper, ikke minst sett i forhold til skolens totale ledelse.

Arbeidsoppgaver:

To fagledere sammen med SFO-leder og rektor har ansvaret for skolens daglig operative drift. Oppgave- og ansvarsfordeling vil kunne endre seg i en dynamisk ledelsesprosess

Samlet skal en dekke en rekke områder. Oppfølging og kvalitetssikring av ulike systemer og planer; timeplaner, arbeidsplaner, personalplan, fag- og timefordeling, fagplaner m.m. Vedlikehold og utvikling av skolens systemer og rutiner. Kartlegginger og nasjonale prøver. Skole/hjem-samarbeid. Kapittel 9a i Opplæringslova. Kort sagt alle områder som kan komme inn under en fagleders ansvar.

Per i dag er det likevel noen oppgaver som vil tilfalle den nye stillingen:
- Framdriftsansvar knyttet til lokalt arbeid med læreplaner
- Delegerte oppgaver knyttet til personaloppfølging
- Ledelse knyttet til å følge opp pedagogisk utviklingsarbeid, personalmøter, være en del av skolens strategiske lederteam
- Stillingen har minimum 40 % administrasjon og inntil 60 % undervisning.

Kvalifikasjoner:
Godkjent lærerutdanning og allsidig praksis - fortrinnsvis fra grunnskolen
Kompetanse eller erfaring med administrasjon og ledelse
God kompetanse innenfor IKT
Evne og vilje til organisatorisk arbeid
Evne og vilje til å være pådriver i skoleutvikling
Fordel med erfaring fra prosjektledelse

Utdanningstittel:
Lærer

Utdanningsretninger:Pedagogikk
Administrasjon og ledelse

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Åpen, kompetent og modig
Positiv, inkluderende, tydelig og profesjonell
Evne, vilje og fleksibel i samarbeid på team
Pådriver og ferdigstiller

Vi tilbyr:
Et positivt, inkluderende, modig og profesjonelt fagmiljø, med stor grad av humor og arbeidsglede
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Jan Tilset Larsen (Rektor), tlf: +47 91672800

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no