SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Lærer

Kontraktstype: Vikariat

Stillingsprosent: 60-100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 31-07-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Nyborg skole, Lærer

Ved Nyborg skole er det ledig et vikariat som lærer i perioden 1.8.2016 - 8.6.2017. Vikariatet er i 100 % stilling fra 1.8. - 31.12.2016 og 60 % stilling fra 01.01.2017 - 8.6.2017.

Nyborg er en barneskole med 40 ansatte og 290 elever, hvorav 165 i SFO. Skolebygget ble tatt i bruk i 2005, med åpne planløsninger, der hvert trinn har sitt eget hjemmeareal og personalet jobber i team
Vi har en visjon om å være en inkluderende nærmiljøskole, med uteskole og kulturaktiviteter som sentrale arbeidsformer. Skole og SFO samarbeider tett for å skape en helhetlig lærings- og oppvekstarena for ungene. Nyborg ligger nær marka, og uteområdene rundt skolen er meget varierte og spennende arenaer for læringsarbeidet, leiken og den fysiske aktiviteten
Vi legger også stor vekt på at ungene skal få muligheter til å utfolde seg gjennom kulturelle uttrykksformer. Skolen har et eget kor, en årlig musikal på SFO og ei felles forestilling med hele skolen hver vår. Nyborg skole har også lang erfaring med å utvikle et godt opplæringstilbud for barn med hørselstap. Nyborg er praksisskole for lærere, vernepleiere og fagarbeidere
Våre grunnverdier er humor, ansvar og respekt.

Arbeidsoppgaver:

Undervisning på 2.trinn, sammen med to andre lærere og en assistent
Stillingen innebærer kontaktlæreransvar og krever gode ferdigheter i ledelse av læringsarbeid
Lærerne på trinnet fordeler undervisningsoppgavene seg imellom ut fra kompetanse. Elevene er på uteskole minimum en dag pr uke, og hele skolen lager felles årlige kulturarrangement som alle ansatte må bidra til.

Kvalifikasjoner:
Søkere må ha godkjent lærerutdanning i og god kompetanse på begynneropplæring. I tillegg er det ønskelig med kompetanse innafor det spesialpedagogiske feltet
Søkere forventes å kunne undervise i tråd med hva forskning sier om hva som gir dagens elever mest og best mulig faglig, sosialt og personlig læringsutbytte
Skolen trenger autoritative voksne som møter barna med tydelighet og varme
Vi ønsker å videreutvikle uteskoleprofilen vår, og det er derfor ønskelig at søkere har kompetanse på, erfaring med og motivasjon for å drive læringsarbeid ute.

Utdanningstittel:
Lærer

Utdanningsretninger:
Pedagogikk
Utdanningsnivå
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Aktuelle søkere må like å jobbe i team, være utviklingsorienterte og ha et ekte engasjement for å levendegjøre skolens visjon og utvikle vår pedagogiske praksis.

Vi tilbyr:
Et aktivt, kompetent og lærevillig personale som jobber sammen om å utvikle skole og SFO til et helhetlig oppvekst- og læringsmiljø for ungene
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Kåre Moum (Rektor), tlf: +47 91627214

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no