SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Barnehagelærere

Stillinger: 5

Kontraktstype: Fast og Vikariat

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 03-06-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Øya barnehage, Barnehagelærere

Ved Øya barnehage er det fra 25. juli 2016 ledig fire faste 100 % stillinger som barnehagelærer. Det er også ledig et vikariat i 100 % stilling fra 1. august 2016 frem til og med 31. desember 2016 med mulighet for forlengelse. Du må kunne tiltre i stillingen 25. juli, senest 1. august 2016

Barnehagen utvider kapasiteten på grunn av politisk vedtak om at småbarn født i august, september og oktober også har rett på barnehageplass
Øya barnehage åpnet 1. august 2015 og flyttet inn i nytt barnehageanlegget 1. februar 2016. Barnehagen er bygget for åtte barnegrupper. Vi startet med fem barnegrupper, hvor to av gruppene har barn av nyankomne flyktninger. Nå åpner vi to nye grupper for de minste barna. Barnehagen ser på det fysiske miljøet som en pedagogisk ressurs og er med i BARN&Rom-nettverket i Trondheim. Barnehagen er inspirert av Reggio Emilias filosofi og er med i RE-nettverket. I tillegg er Øya barnehage med i Flerkulturelt nettverk og arbeider aktivt med grønt og bærekraftig miljø. Barnehagen er inne i en viktig pedagogisk utviklingsfase som søker etter personer med en kompetanse som kan være med å utvikle enheten og være medskaper av innovative prosesser.

Arbeidsoppgaver:

Pedagogisk ledelse som er klar og tydelig med evne til å inspirere seg selv og sine medarbeidere
Du må kunne det å organisere både barnegrupper og dine kollegaer
På basen samarbeider du med en pedagog og to barne- og ungdomsarbeidere evt. andre fagkompetanser.
Ansvar for det pedagogiske tilbudet og for foreldresamarbeidet.
Ansvar for å utvikle og legge tilrette for et godt læringsmiljø slik at alle barn får delta aktivt og utforskende.
Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere.
Medansvar i arbeidet med tidlig hjelp og innsats, henvisninger og annet.
Medansvar i foreldreveiledningsprogram.
Utvikle en pedagogisk plattform ut i fra verdier om demokrati hvor barn får delta i ulike prosjekt som stimulerer til barns utforskning og kreative tenkning
Delta i og lede pedagogiske utviklingsprosesser ut i fra barnehagens verdier og satsinger
Være nyskapende og reflekterende i egen og andres profesjonsutøvelse
Dokumentasjon blant annet av det pedagogiske arbeid og barns læreprosesser, derfor stilles det krav om gode muntlige og skriftlige kvalifikasjoner.

Kvalifikasjoner:
Utdanning som godkjent barnehagelærer
En av stillingene kan ha annen høyskoleutdanning som vil tilføre personalgruppen en kompetanse som er nødvendig for å utvikle vår pedagogiske profil og satsingsområder
Tilleggsutdanning innen flerkulturell pedagogikk, barnekultur og/eller kunst foretrekkes.
Kompetanse om barns læringsprosesser og barns deltagelse i prosjektarbeid
Kompetanse om pedagogisk dokumentasjon vektlegges
Kompetanse om barns læringsmiljø hvor det legges vekt på relasjonen mellom barn - barn, barn - pedagog og relasjonen mellom barn og dets fysiske miljø
Erfaring fra barnehage og arbeid med minoritetsspråklige barnehagebarn og deres familier
Kompetanse ICDP-veileder eller annen foreldreveiledning foretrekkes
Godt muntlig og skriftlig norsk
Gode IKT-kunnskaper
Helhetlig syn på læring i et demokratisk perspektiv.

Utdanningstittel:
Barnehagelærer

Utdanningsretninger:
Pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Raus med evne og vilje til å skape relasjoner.
Gode samarbeidsevner
Tydelig og trygg i kommunikasjon både skriftlig og muntlig
Empatisk med respekt for andre kulturer og religioner; og spesiell interesse for flerkulturelt arbeid
Spesiell interesse for og ønske om å bidra til barns medvirkning
Fleksibel og endringsvillig
Kreativ, nytenkende og lærende/innovativ
Helse som er forenlig med arbeidets art og tåler intense perioder
Stabilitet og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:
En ny barnehage i utvikling hvor initiativ og nytenkning verdsettes
En spennende og annerledes barnehagehverdag
En barnehage som deltar i ulike kompetansenettverk
Et miljø som verdsetter kompetanseutvikling
Et flerkulturelt, positiv og inkluderende arbeidsmiljø
En personalgruppe i utvikling
En arbeidsplass som legger til rette for faglig og personlig utvikling
En barnehage som ønsker å gi et godt pedagogisk tilbud til alle barn
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Oddbjørg Kjørsvik (Fagleder), tlf: +47 90538277

Kontaktperson:

Magnhild Nordal Eggesbø (Enhetsleder), tlf: +47 91112525

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no