SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Pådriver

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3243352637

Søknadsfrist: 27-11-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Pådriver for Study Trondheim

Trondheim er en internasjonal teknologi- og kunnskapsby med store institusjoner som NTNU og SINTEF, og om lag 35.000 studenter.

Trondheim har gjentatte ganger blitt kåret til Norges beste studieby.

På studentenes initiativ er ambisjonsnivået hevet, og en felles visjon "Trondheim – Nordens beste studieby" er etablert.

Utdanningsinstitusjoner, studenter, kommune, fylkeskommune, næringsliv og studentsamskipnad samarbeider tett om å gjøre Trondheim til en enda bedre studieby. Samarbeidet er knyttet til områder som studentbosetting, frivillighet, helse, kultur, idrett og kobling mellom student og arbeidsliv. Dette gjør vi for sikre at Trondheim er attraktiv for nye studenter, og at studentene som bor i byen har de nødvendige forutsetninger for å prestere godt i sine studier.

Studiebysamarbeidet er nylig blitt reorganisert i nettverkssamarbeidet ”StudyTrondheim”, og Trondheim kommune har pådriveransvaret for helheten i satsingen.

Arbeidsoppgaver:

Lede teamet for utvikling og koordinering i Study Trondheim
Samle kunnskap om og analysere utviklingen i studiebyen
Motivere og bistå i de ulike innsatsområdene
Være kontaktperson for satsingen og ha tett dialog med de ulike aktørene i samarbeidet
Drive et aktivt omdømme- og kommunikasjonsarbeid som er koordinert med Aktørene i samarbeidet
Sikre at studentmedvirkningen er god i alle ledd
Arrangere konferanser, styringsgruppemøter og samlinger.
Forberede saker til vedtak, samt utarbeide
Handlingsplaner og budsjett.

Kvalifikasjoner:
Kan koordinere et komplekst nettverkssamarbeid og stimulere til utvikling
Har kompetanse i strategisk kommunikasjonsarbeid

Utdanningsretning:
Allmen- / Natur- / Realfag
Samfunnsfag
Annet
Økonomi
Journalistikk / Kommunikasjon
Administrasjon og ledelse
Ledelsesfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
Har høy relasjonskompetanse ved å være engasjerende og motiverende
Er aktiv, systematisk og løsningsorientert
Har stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig
Har god kjennskap til nettverkssamarbeid der store offentlige aktører er involvert
Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Språk:
Engelsk
Norsk

Vi tilbyr:
Du vil jobbe i et team av medarbeidere i Trondheim kommune som er knyttet til utvikling av kunnskapsbyen, og må påregne å ivareta oppgaver for Trondheim kommune innenfor fagområdet. Det vil også være utstrakt kontakt med de andre partnerne i samarbeidet, og du vil samarbeide tett med personer fra disse for å gjøre Trondheim til Nordens beste studieby.
Stillingen inngår som rådgiver eller seniorrådgiver i Rådmannens fagstab der du rapporterer til kommunaldirektør for kultur og næring.
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Kontaktinfo:
Anne Reinton
Seniorrådgiver
917 60 297

Amund Aarvelta
Rådgiver
984 39 174

Ola By Rise
Kommunaldirektør
915 91 036

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no