SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Pedagogisk psykologisk rådgiver

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3446560792

Søknadsfrist: 09-06-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Pedagogisk psykologisk rådgiver - Barne- og familietjenesten Østbyen

Ved Barne- og familietjenesten Østbyen (BFT) er det ledig en fast 100 % stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver i PP-tjenesten med tiltredelse snarest.

BFT er kommunens samlede tjenester for barn og unge 0-20 år. Tjenesten har helseundersøkelser og rådgivning til gravide, helsestasjons- og skolehelsetjenester, og gir bistand til skoler og barnehager for å legge til rette for læring og utvikling hos barn og unge med særlige behov. Oppgavene er hjemlet i Lov om helse- og omsorgstjenester, barnevern og opplæring.

BFT har medarbeidere med høy kompetanse innen helse, pedagogikk, barnevern og sosialfaglig arbeid. Tjenesten har fokus på utnyttelse av den tverrfaglige kompetansen til beste for barn og unge og deres familier. Utredninger og beslutninger kvalitetssikres gjennom spisskompetente medarbeidere i team.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver vil være knyttet til barn og unge fra 0 til 16 år.
Arbeidsområdet for PPT vil være to-delt. Det skal arbeides systemrettet i barnehager og skoler. Videre skal tjenesten utarbeide sakkyndige vurderinger av enkeltelevers behov for spesialundervisning, og førskolebarns behov for spesialpedagogisk hjelp.
Til stillingen legges kontaktansvar til skole og barnehage.
Tjenesten har fokus på forebygging, og herunder vil systemrettet arbeid utgjøre en sentral del av arbeidet.
Utredninger og beslutninger kvalitetssikres gjennom spisskompetente medarbeidere i team.

Kvalifikasjoner:
Søker har god kjennskap til barn og unge med spesielle behov.
Søkere med relevant erfaring fra PPT, skole- og eller barnehage foretrekkes.
Søker må ha relevant test- og utredningskompetanse
Gode norskkunnskaper
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Utdanning på masternivå innenfor spesialpedagogikk og pedagogikk.
Det kreves erfaring i forhold til utredning, sakkyndighetsarbeid og systemarbeid.
Søker må ha endrings- og utviklingskompetanse.
Kompetanse om systemarbeid knyttet til psykisk helse og problematferd, forebygging og tidlig innsats foretrekkes.

Utdanningsretning:
Pedagogikk

Utdanningstittel:
Pedagogisk psykologisk rådgiver

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
Blikk for barns mestringsstrategier, samt forståelse for helhet og sammenheng i barns hverdag vurderes som viktig.
Evne til tverrfaglig samarbeid med god relasjonskompetanse er nødvendig.
Søker må ha stor arbeidskapasitet.
Søker må ha endrings- og utviklingskompetanse.
Arbeidssituasjonen er mangesidig og kan være krevende.
Evne til å ha god struktur og oversikt over arbeidsoppgavene er viktig.
Søker må kunne jobbe selvstendig, systematisk, og ha god handlingskompetanse.
God refleksjonsevne vektlegges.
Den som ansettes må bidra til å opprettholde og utvikle et godt arbeidsmiljø.
Utover dette vektlegges sammensetning av ansattegruppa både i forhold til kompetanse og ferdigheter.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Fleksibel arbeidstid i tråd med fleksitidsordningen for Trondheim kommune.
Et trivelig arbeidsmiljø med fokus på måloppnåelse og gode resultater
Selvstendige arbeidsoppgaver, arbeid i team og gode utviklingsmuligheter.
Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Ingvill Stamnes Ped.psyk.rådgiver, tlf: +47 91142431

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no