SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Psykolog

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3324430072

Søknadsfrist: 20-03-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Psykolog/psykologspesialist - Enhet for psykisk helse og rus

Enhet for psykisk helse og rus (EPHOR) søker etter psykolog til nyopprettet, fast 100 % stilling for oppstart av prosjektet "Rask Psykisk Helsehjelp" som del av enhetens lavterskel-/mestringstilbud.7

Stillingen inngår i et flerfaglig team og skal bidra til å utvikle tjenester for personer med hovedsakelig lette til moderate psykiske plager/lidelser. Enheten gir årlig tjenester til ca 2200 brukere og har ca 80 årsverk. Mestringstilbud møter per i dag ca 500 brukere i året. Psykologen vil ha utstrakt samarbeid med andre kommunale enheter, fastlegene og spesialisthelsetjenesten. Enheten har et arbeidsmiljø som er preget av høy kompetanse og fagutvikling.

Psykologen vil være organisert sammen med to andre kommunepsykologer i faglig stab under enhetsleder.

Arbeidsoppgaver:

I tråd med nasjonale anbefalinger skal psykologen jobbe på både individ- og systemnivå. Stillingen deles i utgangspunktet i 50 prosent klinisk arbeid og 50 prosent systemrettet arbeid. Dette innebærer direkte pasientarbeid, veiledning av høyskoleutdannende helsepersonell og utvikling av Rask Psykisk Helsehjelp.
I samarbeid med enhetens øvrige medarbeidere skal psykologen identifisere risikofaktorer og iverksette befolkningsrettede og individuelle tiltak.
Undervisning om psykisk helse til pasienter, pårørende og fagpersoner.
Stillingen vil ha særlig betydning i arbeid med å styrke fagutvikling innen psykisk helsetilbud for personer med lette til moderate psykiske plager/lidelser.

Kvalifikasjoner:
Autorisert psykolog/psykologspesialist
Erfaring fra klinisk arbeid med angst og depresjon
Erfaring fra klinisk arbeid med mennesker med moderat til alvorlig psykisk lidelse og/eller ruslidelse
Fortrinnsvis videreutdanning i kognitiv atferdsterapi og/eller meta-kognitiv terapi. Relevant erfaring med målgruppen kan kompensere noe for dette
God muntlig og skriftlig formidlingsevne
Undervisningserfaring
Veiledningserfaring

Utdanningsretning:
Psykologi

Utdanningstittel:
Psykolog

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
Må kunne samarbeide med andre profesjoner om tjenesteutøvelse.
Personlig egnethet vektlegges.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Et godt arbeidsmiljø med trivelige kolleger
Mulighet for å bidra til å utvikle psykologrollen i kommunalt, psykisk helse- og rusarbeid
Faglig utvikling igjennom erfaring og deltakelse i nasjonale og kommunale nettverksamlinger for kommunepsykologer
Det legges til rette for veiledning og spesialisering
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Martin Lindberg Kommunepsykolog, tlf: +47 97996112

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no