SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Psykolog/psykologspesialist

Kontraktstype: Vikariat

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3561080233

Søknadsfrist: 01-10-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Psykolog/psykologspesialist - Barne- og familietjenesten Lerkendal

Ved Barne- og familietjenesten Lerkendal (BFT) er det ledig ett vikariat i 100 % stilling for psykolog/psykologspesialist med tiltredelse snarest og varighet ut juni 2018.

Barne- og familietjenesten Lerkendal (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og familier. Dette innebærer ivaretakelse av oppgaver innen helsetjenester, sosiale tjenester, barneverntjenester og tjenester etter opplæringsloven. BFT i Trondheim er delt inn i fire bydeler.

Stillingen kan bli knyttet opp til alle lovverk, men primært Lov om helsetjenester, med tjenestested i Lerkendal bydel. Arbeidet innebærer kartlegging og utredning av barns og familiers bistandsbehov, veiledning og oppfølging, samt ansvar og deltagelse i forhold til forebyggende psykisk helsearbeid. BFT har medarbeidere med høy kompetanse innen helse, barnevern og spesialpedagogikk og psykologi. Vi vektlegger tverrfaglige vurderinger/utredninger, og vil slik utnytte den samlede tverrfaglige kompetansen i arbeidet med barn/ungdom og familier.

Trondheim kommune skiller mellom forvaltningsoppgaver, og direkte tjenesteyting/tiltak i arbeid for og med barn, ungdom og deres familier. Barne- og familietjenesten, gir direkte hjelp til barn, unge og familier og har helsestasjons- og skolehelsetjenester for barn og unge 0-20 år, PPT, familietiltak, jordmortjeneste og barnevern. Tjenesten/enheten gir bistand til skoler og barnehager for å legge til rette for læring og utvikling hos barn og unge med særlige behov.

Arbeidsoppgaver:

Drive forebyggende psykososialt arbeid innrettet mot risikogrupper.
Utrede enkeltbarn og deres familier, samt gi direkte bistand/behandling for lettere til moderate psykiske vansker og vurdere henvisning til andrelinjetjenesten der det er nødvendig.
Yte bistand til helsestasjoner og barnehager/skoler på individ- og systemnivå gjennom konsultasjon og systemretta arbeid.
Intern veiledning til skolehelsetjenesten, PPT, barnevern og familietiltak.
Delta i tverrfaglige team.

Kvalifikasjoner:
Utdanning som cand.psycol. kreves.
Søkerens realkompetanse ifht erfaring fra direkte arbeid med barn/ungdom og deres familier, samt interesse og kompetanse ifht organisasjons- og fagutvikling, herunder tverrfaglig samarbeid, vil være avgjørende.

Utdanningsretning:
Psykologi

Utdanningstittel:
Psykolog/psykologspesialist

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Fleksibilitet og en løsningsorientert tilnærming er nødvendig og vil bli vektlagt.
Personlig egnethet med gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter, samt toleranse for høyt arbeidstempo er en forutsetning.
Evne og vilje til å arbeide i en organisasjon i utvikling er en forutsetning.

Vi tilbyr:
Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver samt et utviklingsorientert og spennende fagmiljø.
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Aase Prytz Slettemoen Enhetsleder, tlf: +47 91112835

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no