SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Rådgiver

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3392919542

Søknadsfrist: 23-04-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Rådgiver helse og velferd - Rådmannens fagstab

Vi tilbyr spennende og utfordrende rådgiverstilling i Rådmannens fagstab. Du får stort ansvar og påvirkningsmulighet i ditt arbeid, samt god mulighet for faglig og personlig utvikling.

Rådgiverstillingen skal ha utvikling av tjenester for psykisk utviklingshemmede som sitt primære oppmerksomhetsområde.

Rådmannens fagstab jobber på tvers av kommunens ulike tjenesteområder og er rådmannens og kommunalsjefenes rådgiver i strategiske spørsmål og støtter enhetslederne med å levere gode og helhetlige tjenestetilbud.
Rådmannens fagstab inngår i prosess om "helhetlig ledelse" noe som vil kunne medføre endring i organisatoriske ansvarslinjer.

Faggruppe helse og velferd består av vel 20 rådgivere som jobber med planlegging, utredninger, analyse og politisk saksbehandling. Andre sentrale oppgaver er fagutvikling og prosessarbeid, styring og implementering av politiske beslutninger knyttet til de kommunale helse- og velferdstilbudene.

Arbeidsoppgaver:

Rådgiver for kommunaldirektør helse- og velferd og kommunalsjefer
Fagutvikling knyttet til tjenester for psykisk utviklingshemmede og personer med utfordrende atferd.
Faglig veiledning i utviklings- og endringsprosesser ute i organisasjonen, herunder utvikle gode strukturer rundt flytteprosesser
Etablere og drive systematisk kontakt med pårørende/brukerorganisasjoner på overordnet nivå
Bidra til systematisk utvikling av kompetanse innenfor tjenesteområdet
Behandling av politiske saker

Kvalifikasjoner:
Solid erfaring og relevant utdannelse på hovedfag eller masternivå fortrinnsvis innen helse - og/eller sosialfag.
Meget gode kommunikative evner, både muntlig og skriftlig
Ønskelig med erfaring og innsikt i utredninger for politisk behandling
Ønskelig med erfaring fra lignende arbeid i offentlig eller privat sektor
Erfaring fra prosjektledelse vil være en forutsetning
Interesse for og erfaring fra kunnskapsledelse

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
Kan jobbe prosessrettet med mennesker og organisasjon
Er opptatt av læring og utvikling
Har god organisasjonsforståelse
Er målorientert, har god arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne
Evner å skape tillit

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Kompetente kolleger og et arbeidsmiljø preget av høy trivsel, samspill og faglig utvikling.
Stor grad av frihet til å initiere oppdrag og gjennomføre disse.
Stillingen rapporterer til kommunaldirektør for helse og velferd.
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Anders Stenvig Kommunalsjef, tlf: +47 971 10 896

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no