SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Rådgiver

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3324882026

Søknadsfrist: 19-03-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Rådgiver, jord og forurensning - Miljøenheten

Miljøenheten overvåker og analyserer miljøtilstanden i kommunen, og arbeider med holdningsskapende arbeid og forvaltning innen klima, forurensning, miljørettet helsevern, naturforvaltning, landbruk og kulturminner. Vi er ca 45 ansatte med et bredt ansvars- og kompetanseområde. Miljøenheten er organisert under kommunens byutviklingsområde.

Stillingen som rådgiver vil omfatte flere miljøaspekter ved jord som forurenset grunn, disponering av masser, spredning av fremmede arter, bruk av kloakkslam, biologisk mangfold med mer. Stillingen blir lagt til avdeling for miljørettet helsevern og forurensning, men vil også ha oppgaver i tilknytning til landbruk og naturforvaltning.

Arbeidsoppgaver:

Saksbehandling og tilsyn
Dokumentasjon og rapportering
Kommunisere med publikum og fagmiljøer
Vedlikeholde databaser
Tverretatlig samarbeid
Andre oppgaver kan også være aktuelle

Kvalifikasjoner:
Høyere naturvitenskaplig eller teknisk utdanning, på mastergradsnivå, med jordkompetanse, eller tilsvarende erfaring. Aktuelle studieretninger kan være geologi, landbruksfag, kjemi, toksikologi, biologi.
Gode skriftlige og muntlige kommunikasjons- og formidlingsegenskaper
God kjennskap til bruk av IT-verktøy
Kjennskap til bruk av GIS og databaser er en fordel

Utdanningsretning:
Allmen- / Natur- / Realfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
Vi søker en samfunnsengasjert og ansvarsbevisst person som både kan samarbeide og jobbe selvstendig.
Du bør være løsningsorientert og bidra til utvikling.
Mulighet for snarlig tiltredelse er en fordel.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Spennende arbeidsoppgaver i en kommune med engasjerte og kompetente medarbeidere og utstrakt tverretatlig samarbeid.
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Tore Berg Avdelingsleder miljørettet helsevern og forurensning, tlf: +(47) 91112490

Kontaktperson:

Marianne Langedal Miljøsjef, tlf: (+47) 91760091

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no