SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Rådgiver

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3514257833

Søknadsfrist: 08-10-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Rådgiver, statistikk og analyse - Byplankontoret

Ved Byplankontoret er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver i faggruppen statistikk og analyse. Arbeidet omfatter utredninger i tilknytning til kommunens planlegging.

Trondheim kommune preges av omfattende utbygging og rask befolkningsvekst, og trenger godt kunnskapsgrunnlag til planlegging og forvaltning. Statistikk og analyser er viktige redskap for å nå kommunens mål innen en god og klimavennlig byutvikling.

Faggruppen leverer statistikk og analyser til store deler av kommunens virksomhet og til politiske saker innenfor tema som bolig, befolkning, reisevaner, tilgjengelighetsanalyser og arealanalyser. En av de store årlige arbeidsoppgavene er utarbeidelse av befolkningsprognoser til alle kommunene i Trondheimsregionen. Prognosene gir viktig kunnskap til kommunenes planarbeid, som i arbeid med økonomi- og temaplaner, i dimensjonering av tjenestetilbud, i konsekvensanalyser og i arbeidet med reguleringsplaner.

Faggruppen har et vidt spenn av små og store oppgaver. Et eksempel på oppgave utført i år er beregning av elevtallsgrunnlag til en langsiktig skolebehovsplan. Et annet eksempel er utarbeiding av alternative arealstrategier til pågående byutredning som er en langsiktig areal og transportutredning.

I samarbeid med kommunenes geodataavdeling er vi i ferd med å øke kompetansen innenfor publisering og presentasjon av statistikk. Vi er opptatt av selvbetjeningsløsninger og å effektivisere arbeidsprosesser ved å ta i bruk nye verktøy og databaser. Det kan være aktuelt for den nyansatte å bidra innenfor flere av oppgaveområdene ovenfor.

Faggruppen statistikk og analyse består av tre medarbeidere og er tilknyttet by- og regionavdelingen på byplankontoret. På byplankontoret er det til sammen 75 ansatte som er organisert i fem avdelinger, 15 av disse hører til i by- og regionavdelingen. Byplankontoret forvalter kommunens planmyndighet, og bidrar aktivt til å styrke byens utvikling gjennom utredninger, byutviklingsprosjekter, utarbeiding av planer og strategier, og gjennom behandling av innsendte reguleringsplanforslag.

Arbeidsoppgaver:

Tilrettelegging og bearbeiding av statistikk innenfor temaene befolkning, bolig, næring og fysisk miljø
Utredninger og analyser i tilknytning til prosjekter og planarbeid
Arbeid med befolkningsprognoser for Trondheimsregionen
Formidling og publisering av statistikk
Kvalifikasjoner
Erfaring med statistiske analyser, databearbeiding og store datafiler i regneark (f.eks. excel) og statistikkprogram (f.eks. SPSS) og/eller GIS-verktøy
God forståelse i å sammenstille og analysere data i ulike formater
Erfaring med presentasjon av statistikk
Gjerne erfaring fra analyser i samfunnsplanlegging
God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne i norsk

Utdanningsretning:
Samfunnsfag
Sosiologi
Statsvitenskap

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
Evne til selvstendig, strukturert og analytisk arbeid
Tar initiativ og ansvar
God samarbeidsevne, faglig engasjement og god fremstillingsevne

Vi tilbyr:
Aktuelle og samfunnsnyttige oppgaver
Å bli kjent med utfordringer og muligheter i en spennende storbyregion
Selvstendig og utfordrende arbeid
Kunnskapsrikt og tverrfaglig arbeidsmiljø
Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
Et trivelig kontormiljø med tilholdssted midt i sentrum
Fleksibel arbeidstid
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Jofrid Burheim Avdelingsleder, tlf: +47 91616933

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no