SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Rektor

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 12-06-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Rektor Berg skole

Berg skole er en tradisjonsrik barneskole som ligger i området Berg/Tyholt. Skolen er preget av både tradisjon og modernitet og er 85 år i år. Skolen bygges om og vil stå ferdig i desember 2016. Skolen holder nå til på Brøset interimskole. Berg skole får et tilbygg som rommer tre trinn, og eksisterende skolebygg pusses opp slik at skolen vil framstå som ny når den er ferdig Skolens undervisningsarealer består av tradisjonelle klasserom, to på hvert trinn, men i tilbygget vil det være skyvedør mellom de to klasserommene på trinnet. I tillegg oppgraderes skolegården. Selv om den er arealmessig liten, vil skolegården innby til varierte aktiviteter og leik når den står ferdig.

Berg skole jobber helhetlig og verdibasert, med fokus på ”hele barnet – hele dagen”. Skolens kjerneverdier er modig og raus, og skolen ønsker at barna skal oppleve læring, mestring og trivsel Berg skole har fokus på å utvikle en «Vi-skole» gjennom følgende satsningsområder:
- Lese- og skriveopplæring koblet opp mot Vurdering for læring - Klasseledelse/relasjoner - Skolen har det siste året utarbeidet «Den gode timen» - en felles standard for all undervisning med vekt på voksenrollen - Dialogbasert matematikkundervisning koblet opp mot Vurdering for læring - Fritidspedagogikk og utvikling av SFO Skolen har i dag: 324 elever 170 barn i SFO 40 ansatte 150 % ledelsesressurs 100 % merkantil ressurs

Arbeidsoppgaver:

Ledelse av lærings- og utviklingsarbeid
Personalledelse og arbeidsmiljøutvikling
Forvaltning og kvalitetsutvikling
Økonomistyring og resultatkontroll
Samspill med elever, foreldre og nærmiljø
Tverrfaglig samarbeid om barn og unges oppvekst

Kvalifikasjoner:
Opplæringslovens krav om forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse må være oppfylt. Utdanning i skoleledelse vektlegges.
Ledererfaring vil bli vektlagt.
Ledere i Trondheim kommune er forpliktet på fastsatte, generelle lederkrav og inngår årlige lederavtaler med rådmannen.

Utdanningsretninger:
Ledelsesfag
Pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
Personlige egenskaper
Trondheim kommune vektlegger verdiene åpen, kompetent og modig

Vi tilbyr:
Introduksjonsprogram for nytilsatte
Mentorordning
Lederutviklingsprogram
Bydelsbaserte nettverksgrupper
Lederstøtte fra fagstab og interne tjenester
Stor selvstendig myndighet
Innflytelse i strategiske diskusjoner
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Rådmannen kan vurdere personlig lønnsavtale.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Gunnar Wibe (Rådgiver), tlf: +47 92439895

Kontaktperson:

Gunn A. Røstad (Kommunaldirektør), tlf: +47 48182881

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no