SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Rektor

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3388843332

Søknadsfrist: 12-05-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Rektor - Breidablikk skole

Ved Breidablikk skole er det ledig en fast 100 % stilling som rektor.

Breidablikk skole er en barneskole i bydelen Heimdal sør i Trondheim, med fine uteområder.

Skolen har en byomfattende gruppe med multifunksjonshemmede elever, Smia, med plass til seks elever.
Skolen er åpen på trinn, og de voksne på hvert trinn jobber tett i team.
Skoleanlegget utvides med ny stor paviljong som tas i bruk ved skolestart høsten 2017.
Skolen er en Respektskole og er med i Trivselslederprogrammet.
Breidablikk skole er praksisskole for studenter fra lærer- og tolkeutdanningen ved NTNU og er lærlingebedrift i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Breidablikk skoles verdier er:
- raus, positiv og engasjert
Skolens satsingsområder er:
- relasjonskompetanse
- grunnleggende ferdigheter
- matematikkprosjekt/realfagkommunesatsing i samarbeid med BFT og Statped midt.
Skolen vil ved skolestart 2017 ha:
- ca. 280 elever
- ca. 125 elever i SFO
- 45 ansatte
- 2,7 årsverk til lederteam: rektor, en avdelingsleder 1.-7. + Smia og en avdelingsleder SFO.
- 80 % merkantil ressurs

Trondheimsskolen har ”Læring i fellesskap” som overbygging for sitt arbeid. Gjennom tilpasset opplæring skal den enkelte elev få utvikle sine muligheter og oppleve et inkluderende læringsmiljø og størst mulig læringsutbytte.
God dialog med elever og foreldre er viktig.
Trondheim kommune har et nært samarbeid med forskningsmiljøene ved NTNU, kulturinstitusjoner og næringslivet.

Trondheim kommune vektlegger verdiene åpen, kompetent og modig.

Arbeidsoppgaver:

Ledere i Trondheim kommune er forpliktet på fastsatte, generelle lederkrav og inngår lederavtale med rådmannen og kommunalsjef.
Rektor rapporterer direkte til kommunalsjef skole

Kvalifikasjoner:
Opplæringslovens krav om forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse må være oppfylt.
Utdanning i skoleledelse vektlegges.

Utdanningsretning:
Administrasjon og ledelse
Ledelsesfag
Pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Rektorer i Trondheim kommune skal ha gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen:
- ledelse av lærings- og utviklingsarbeid
- personalledelse og arbeidsmiljøutvikling
- forvaltning og kvalitetsutvikling
- økonomistyring og resultatkontroll
- samspill med elever, foreldre og nærmiljø
- tverrfaglig samarbeid om barn og unges oppvekst

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Introduksjonsprogram for nytilsatte
Mentorordning
Lederutviklingsprogram
Bydelsbaserte nettverksgrupper
Lederstøtte fra fagstab og interne tjenester
Stor selvstendig myndighet
Innflytelse i strategiske diskusjoner
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Eva Elisabeth Belboe Kommunalsjef skole, tlf: +47 917 60 230

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no