SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Rektor

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3247200473

Søknadsfrist: 20-11-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Rektor Hårstad skole

Trondheimsskolen har ”Læring i fellesskap” som overbygging for sitt arbeid. Gjennom tilpasset opplæring skal den enkelte elev få utvikle sine muligheter og oppleve et inkluderende læringsmiljø og størst mulig læringsutbytte. God dialog med elever og foreldre er grunnleggende viktig. Trondheim kommune har et nært samarbeid med forskningsmiljøene ved NTNU, kulturinstitusjoner og næringslivet. Trondheim kommune vektlegger verdiene åpen, kompetent og modig.

Hårstad skole er en barneskole beliggende i Tillerbyen, sør i byen. Skolen sto ferdig i 1997, bygd etter prinsippene i L97, og er velholdt.
Flotte friluftsområder gir gode muligheter for alternative læringsarenaer.
Hårstad skole har åpen løsning. Alle ansatte er organisert i team, og samarbeid er viktig i elevenes læring og utvikling og de voksnes arbeid.
Hårstad skoles visjon er: UNDRE – VÅGE – SKAPE - MESTRE
Skolen har i dag:
350 elever
135 barn i SFO
42 ansatte
260 % lederressurs, inkl. SFO-leder
100 % merkantil ressurs

Arbeidsoppgaver:

Skolens satsingsområder:
De to siste årene har skriving i alle fag vært skolens hovedsatsingsområde. I løpet av inneværende skoleår ferdigstilles skolens skriveplan samtidig med at skolen jobber videre med utvikling av egen skrivepraksis.
Implementering av skolens sosiale læreplan
Innføring av Trondheim kommunes IKT-plan
SFO jobber etter LØFT-metoden

Kvalifikasjoner:
Ledere i Trondheim kommune er forpliktet på fastsatte generelle lederkrav, og inngår årlige lederavtaler med rådmannen.
Opplæringslovens krav om forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse må være oppfylt. Utdanning i skoleledelse vektlegges.

Utdanningsretning:
Ledelsesfag
Pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Rektorer i Trondheim kommune skal ha gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen:
- ledelse av lærings- og utviklingsarbeid
- personalledelse og arbeidsmiljøutvikling
- forvaltning og kvalitetsutvikling
- økonomistyring og resultatkontroll
- samspill med elever, foreldre og nærmiljø
- tverrfaglig samarbeid om barn og unges oppvekst

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Introduksjonsprogram for nytilsatte
Lederutviklingsprogram
Mentorordning
Bydelsbaserte nettverksgrupper
Lederstøtte fra fagstab og interne tjenester
Stor selvstendig myndighet
Innflytelse i strategiske diskusjoner
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Olaf Løberg Kommunaldirektør, tlf: +47 908 83 099

Kontaktperson:

Gunnar Wibe Rådgiver, tlf: +47 924 39 895

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no