SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Rektor

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 18-09-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Rektor Huseby skole

Huseby skole er en ungdomsskole med ca. 300 elever. Ca. 30 % av elevene har flerkulturell bakgrunn
Skolen blir i 2020 en del av et stort, moderne skoleanlegg på Saupstad/Kolstad bestående av Heimdal videregående skole, Huseby ungdomsskole og en barneskole, der alle skolene vil være helt nye

Skolen har fra høsten 2016:
Ca. 300 elever
45 ansatte
290 % lederressurs
100 % merkantil ressurs
35 % rådgiverressurs

Arbeidsoppgaver:

Huseby skole har vært og må fortsette å være en viktig faktor i nærmiljøet i samarbeid med de andre skolene, idretten, kulturen og andre fritidstiltak for ungdom og brukere i alle aldre
Bydelen er under utvikling med et ”områdeløft”, som er en nasjonal satsing

Huseby skole er en mottaksskole for nyankomne, flerkulturelle elever. Gruppen vil sannsynligvis ligge på ca. 45-50 elever og er en betydelig del av skolemiljøet.
Elevene får begynneropplæring i norsk og etter hvert opplæring i fag, og skolen har et sterkt fokus på integrering

For å kunne gi et best mulig helhetlig tilbud i en flerkulturell skole har skolen en helsesøster i 60 % stilling og en barnevernspedagog i 100 % stilling, som har særlig fokus på trivsel og tilhørighet for alle elever. Begge jobber på tvers av trinnene
Opplæringen på Huseby skole har som mål å være praktisk, variert og relevant i alle typer fag. Elevene bidrar i nærmiljøet gjennom valgfagene Innsats for andre og Demokrati i praksis

Skolen vektlegger også elevrådsarbeid og prosjektarbeid innen andre valgfag, kroppsøving og kunst & håndverk
De siste årene har skolen hatt en satsing på grunnleggende ferdigheter, relasjonsbygging og læringsledelse.

Kvalifikasjoner:
Opplæringslovens krav om forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse må være oppfylt.
Utdanning i skoleledelse vektlegges.
Ledererfaring vil bli vektlagt.
Ledere i Trondheim kommune er forpliktet på fastsatte, generelle lederkrav og inngår årlige lederavtaler med rådmannen.

Utdanningsretninger:
Ledelsesfag
Pedagogikk
Utdanningsnivå
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Det er ønskelig at den nye rektoren, i tillegg til det som er nevnt over, har kunnskap om, erfaring fra, interesse for og ferdigheter innen:
ledelse av en flerkulturell skole i en flerkulturell bydel
samarbeid og bidrag i nærmiljøet
helhetlige tilbud til ungdommene
Trondheim kommune vektlegger verdiene åpen, kompetent og modig

Vi tilbyr:
Introduksjonsprogram for nytilsatte
Lederutviklingsprogram
Mentorordning
Bydelsbaserte nettverksgrupper
Lederstøtte fra fagstab og interne tjenester
Stor selvstendig myndighet
Innflytelse i strategiske diskusjoner
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Gunnar Wibe (Rådgiver), tlf: +47 92439895

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no