SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Saksbehandler/koordinator

Kontraktstype: Vikariat

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3240737540

Søknadsfrist: 11-11-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Saksbehandler/koordinator - Barne- og familietjenesten Østbyen

Ved Barne- og familietjenesten Østbyen er det for perioden 02.01.2017 - 31.12.2017 ledig ett vikariat i 100 % stilling som saksbehandler med helse-/sosialfaglig bakgrunn.

Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og unge 0 – 20 år.
Tjenesten har helseundersøkelser og rådgivning til gravide, helsestasjons- og skolehelsetjenester, og gir bistand til skoler og barnehager for å legge til rette for læring og utvikling hos barn og unge med særlige behov. Oppgavene er hjemlet i lov om helse- og omsorgstjenester, barnevern og opplæring.

BFT skal kartlegge og utrede barns og familiers bistandsbehov samt koordinere aktuelle tiltak i henhold til lovverk. BFT har også ansvar for at tjenester til mennesker med behov for langvarige sammensatte tjenester er koordinert. BFT er en del av Offentlig servicekontor Østbyen som også består av Helse- og velferdskontoret og NAV.

BFT har medarbeidere med høy kompetanse innen helse, pedagogikk, barnevern og sosialt arbeid. Tjenesten har fokus på utnyttelse av den tverrfaglige kompetansen til beste for barn og unge samt deres familier.

Arbeidsoppgaver:

Utrede saker og fatte vedtak etter Lov om helse- og omsorgtjenester hvor det er behov for avlastning,
støttekontakt, tilrettelagt fritid, barnebolig og helsetjenester for barn og unge med
funksjonsnedsettelser.
Den enkelte medarbeidere har ansvar for å koordinere og kvalitetssikre totaltilbudet til barn gjennom utarbeidelse og oppfølging av tiltaks- og individuelle planer.
Tverrfaglig samarbeid på individ- og systemnivå.

Kvalifikasjoner:
Det kreves helse- eller sosialfaglig utdanning, gjerne med relevant videreutdanning.
Søkere med relevant master kan søke.
Søkere som har erfaring med saksbehandling og offentlig forvaltning
foretrekkes.

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
Evne til tverrfaglig samarbeid med god relasjonskompetanse, personlig egnethet, god refleksjonsevne og stor arbeidskapasitet vektlegges.
Søker må ha god evne til prosessledelse og god skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt god handlings- og samhandlingskompetanse.
Søker med god evne til å ta initiativ, jobbe selvstendig og strukturert foretrekkes. Søker bør ha god It-kunnskap, og beherske aktuelt dataverktøy (Gerika)
Utover dette vektlegges sammensetning av ansattegruppa både kompetanse- og personalmessig.

Vi tilbyr:
Godt arbeidsmiljø
Et tverrfaglig miljø internt i enheten og tett samarbeid med andre offentlige etater
En arbeidsplass hvor tjenestene er i stadig utvikling
Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Birgit Arntsberg Fagleder, tlf: +47 979 96 223

Kontaktperson:

Mari-Ann Korssjøen Enhetsleder, tlf: +47 952 63 802

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no