SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Lærer

Stillinger: 2

Kontraktstype: Fast og vikarait

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 01-07-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Saupstad skole, Lærere

Ved Saupstad skole er det fra 01.08.2016 ledig en fast 100 % lærerstilling. I tillegg er det for perioden 01.08.2016 - 31.07.2017 ledig et vikariat for lærer i 100 % stilling. Søkerlisten vil også bli brukt for eventuelle andre stillinger.

Saupstad skole er en barneskole (1.-7. trinn) med ca. 250 elever. Ca. 60 % har minoritetsbakgrunn. Skolen har en mottaksgruppe med nyankomne minoritetsspråklige elever og har personal- og veilederansvar for tospråklige lærere i kommunen
Saupstad skole er en utviklingsorientert skole som har deltatt i flere statlige og kommunale prosjekter. Skolen har i perioden 2009-2012 i regi av UDIR arbeidet med helhetlig skoledag (Saupstadmodellen) som en av tre nasjonale modeller. Skolen har stort fokus på tidlig innsats og helhetlig arbeid for å oppnå bedre læringsresultater, samt å lykkes med sosial utjevning. Skolen vektlegger samarbeid med foreldre og lokalmiljø. Sentralt i arbeidet er grunnleggende ferdigheter, vurdering og klasseledelse. Skolen har samarbeidet med ulike kompetansemiljø over tid som Skrivesenteret og Læringsmiljøsenteret i Stavanger gjennom Respekt-programmet. Arbeidet er nå godt innarbeidet ved skolen.

Som videreutvikling av arbeidet vil Saupstad skole fra høsten 2016 delta i forsøk med Gratis kjernetid i SFO. Skolen vil videre ha spesielt fokus på digitale ferdigheter, sjangerpedagogikk og delta i prosjektet "1+1" om smågruppeundervisning i matematikk på småskoletrinnet.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene er knyttet til undervisning, samt skole - hjem samarbeid.

Kvalifikasjoner:
• Allmennlærer med fordypning i fagene engelsk og/eller norsk samt praktisk-estetiske fag

Ønskelig:
Fordypning i musikk, kunst- og håndverk, spesialpedagogikk, norsk som andrespråk
Erfaring og/eller kompetanse i god klasseledelse
Erfaring knyttet til arbeid med grunnleggende ferdigheter, læringsstrategier, systematisk begrepslæring, veiledet lesing, skriving og vurdering
Gode dataferdigheter.

Utdanningsretninger:
Pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet vil bli vektlagt: god samarbeidsevne, fleksibilitet, engasjement, kreativitet, struktur og orden
Menn oppfordres til å søke.

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Inger Sagen Hasselø (Rektor), tlf: +47 72549822

Kontaktperson:

Erik Amundsen (Fagleder), tlf: +47 72549824

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no