SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Enhetsleder

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 08-05-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Søbstad Helsehus, Enhetsleder

Ved Søbstad helsehus er det ledig fast 100 % stilling som enhetsleder. Dette er en spennende og utfordrende lederstilling for den riktige kandidaten, som får et stort ansvar og rikelig mulighet for faglig og personlig utvikling. Stillingen er primært rettet mot personalledelse, drift og utvikling av tjenestetilbudet ved enheten Trondheim kommune søker en erfaren, kompetent og engasjert leder som vil og kan bidra i utvikling av helsehus i Trondheim kommune.

Søbstad helsehus har både korttids- og langtidsavdelinger og tilbyr rehabilitering, behandling, utredning og omsorg. Helsehusene spiller en sentral rolle i oppfølging av samhandlingsreformen og står overfor utfordringer i utviklingen av helhetlige pasientforløp, med økende fokus på forebygging og tidlig intervensjon.

Bruken av korttidsplasser vil være i kontinuerlig utvikling Søbstad helsehus har totalt fire avdelinger. To avdelinger med 54 korttidsplasser, og to avdelinger med langtidsplasser. Enheten har litt over 100 årsverk, og omtrent 150 ansatte. Tjenesteområdet helsehus og helse- og velferdssentre har et ledernettverk med 26 ledere som støtter hverandre i faglige og ledelsesmessige spørsmål. Trondheim kommune tilbyr også et eget lederutviklingsprogram der du vil hente støtte, læring og impulser til lederutøvelsen.

Arbeidsoppgaver:

Skape og utvikle et best mulig tjenestetilbud for brukere og pårørende
Utvikle ansatte ved å utfordre, trygge og følge opp tett
Ivareta koordinering, samarbeid og samhandling internt ved enheten
Økonomisk planlegging, budsjettering og rapportering
Bidra til utvikling av godt tjenestetilbud på tvers i tjenesteområdet
Bidra i utvikling og iverksetting av kommunens strategier og tjenesteprofil, i dialog med rådmannen
Enhetsleder rapporterer direkte til kommunaldirektør for helse og velferd

Kvalifikasjoner:
Offentlig godkjent sykepleier eller vernepleier
Kandidater med annen 3-årig helsefaglig høyskoleutdanning vil bli vurdert
Ønskelig med masternivå
Ha dokumentert ledererfaring, og i tillegg lederutdanning
Høyere utdanning innen ledelse vektlegges

Utdanningstittel:
Sykepleier/vernepleier

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Evner å bidra til å skape samarbeid, samhandling og god kommunikasjon også utover egen enhet. Det er viktig at han/hun tar initiativ, arbeider selvstendig og løser utfordringer offensivt, og skaper gode tjenester innenfor vedtatte økonomiske rammer
Være en synlig og tydelig leder med gode kommunikative ferdigheter, evne til å inspirere, involvere og videreutvikle myndiggjorte medarbeidere
Personlige egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:
Spennende lederjobb innen helsesektoren
Deltagelse i kommunens pensjonsordning
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Helge Garåsen (Kommunaldirektør), tlf: +47 91112656

Kontaktperson:

Laura Steinsli (Rådgiver), tlf: +47 40694868

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no