SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Sykepleier

Kontraktstype: Engasjement

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3320715859

Søknadsfrist: 25-02-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Spesialsykepleier Flyktningehelseteamet - Enhet for legetjenester og smittevernarbeid

Ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid/Flyktningehelseteamet er det ledig en prosjektstilling som spesialsykepleier i 100 % stilling fram til og med 31.12.2018.

Flyktningehelseteamet er et tverrfaglig team som gir helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Teamet består av psykiatriske sykepleiere, helsesøstre, leger, jordmor, fysioterapeut, ergoterapeut og helsesekretærer, og har fokus på tverrfaglig samarbeid, fagutvikling og god kvalitet på tjenestene.

Trondheim kommune ønsker å bidra til at flyktninger som bosetter seg i byen mestrer nye utfordringer og har kontroll over eget liv i en ny livssituasjon. Mestring av egne helseutfordringer vil blant annet kunne styrke evnen til å mestre arbeid og utdanning som er kommunens mål på en vellykket integrering. For å styrke innsatsen overfor målgruppen, har kommunen iverksatt et to-årig prosjekt.

Som spesialsykepleier kan det inngå arbeid knyttet til både prosjektet og til det ordinære arbeidet i Flyktningehelseteamet.

Arbeidsoppgaver:

Ivareta kommunale helsetjenester til flyktninger og asylsøkere i samarbeid med andre i teamet, herunder helseundersøkelse og vurdering av behov for helsetjenester
Bidra i faglig utvikling av tjenesten, herunder helhetlig pasientforløp
Gjennomføre tiltak som i regi av prosjektmandatet, som for eksempel helsesamtaler, familiesamtaler, dialoggrupper.

Kvalifikasjoner:
Relevant spesialisering er psykisk helsearbeid eller helsesøster
Kompetanse om migrasjonshelse
Erfaring med arbeid fra målgruppen er ønskelig
Erfaring fra arbeid i norsk helsevesen, fordel med kjennskap til kommunehelsetjenesten
Erfaring fra tverrfaglig arbeid og god systemforståelse
Gode IT-ferdigheter
Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Engasjement for målgruppen og fagområdet migrasjonshelse
Åpen og nysgjerrig og med evne til nytenking
Evne til å arbeide selvstendig og til å arbeide i team
Gode relasjonsferdigheter, evne til samarbeid og å se ting fra flere perspektiver
Liker faglige utfordringer og legger vekt på dokumentasjon
Evne til å arbeide systematisk og målrettet
Personlig egenskaper og ferdigheter vil bli tillagt stor vekt

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt tverrfaglig miljø
En arbeidsplass hvor tjenestene er i stadig utvikling
Et positivt og trivelig arbeidsmiljø
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Merete Mihle Hansen Enhetsleder, tlf: +47 95263185

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no