SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Styrer

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3357623818

Søknadsfrist: 19-03-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Styrer - Grillstadfjæra barnehage

Ved Grillstadfjæra barnehage er det ledig en fast 100 % stilling som styrer.

Grillstadfjæra barnehage ligger i Trondheims nye bydel, Grilstad Marina. Barnehagen var ny i 2013 og har en flott beliggenhet ved sjøen. I tillegg til styrer har barnehagen fagleder- og merkantilressurs. Grillstadfjæra har om lag 28 årsverk.

Barnehagen har fem grupper som i utgangspunktet er aldershomogene. Til sammen er det plass til om lag 80 barn. Grillstadfjæra barnehage er inspirert av den pedagogiske filosofien utviklet i Reggio Emilia. Gjennom refleksjon og dialog utvikler vi barnehagen og tar bevisste valg på vegne av og sammen med barna. Praksis kombineres med teoretisk arbeid og tar utgangspunkt i barna og deres interesser, spørsmål og nysgjerrighet. Små barns læreprosesser og lekne tilnærming til kunnskap er hele tiden i fokus. Alt i en sammenheng, og med kunnskap om betydningen av gode relasjoner.

Prosjekt og pedagogisk dokumentasjon er viktige arbeidsmåter. Det arbeides også kontinuerlig med rom, miljø og materialer. Flere av barnehagens pedagoger er ressurspersoner i Reggio Emilia nettverket i Trondheim. Barnehagens egenart og profil må føres videre av en kompetent, tydelig og engasjert leder.

I Grillstadfjæra barnehage løfter vi fram disse verdiene: Ansvarlighet, Raushet, Fordomsfrihet, Humor og Glede. Verdiene er en rettesnor for hvordan vi ser på barn, barndom, hverandre, lek og læring.
Barnehagens visjon er WE WILL ROCK YOU! Med ønske om å bevege, påvirke og gjøre litt om i huet!

Arbeidsoppgaver:

Stillingen som styrer innebærer stort ansvar og stiller krav til selvstendighet og bidrag i forhold til utviklingen av barnehagetilbudet i Trondheim. Det gis gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
Trondheim kommune ønsker en styrer som har kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen:
Ledelse av lærings- og utviklingsprosesser, med særlig fokus på teamutvikling og barnehagenes satsingsområder
Ivaretakelse av enhetens - og barnehagenes egenart
Samspill med barn, foreldre og ansatte
Tverrfaglig samarbeid om barns oppvekst og utvikling
Personalledelse og arbeidsmiljøutvikling
Endrings- og organisasjonsutvikling
Strategisk ledelse og planlegging
Kvalitetsutvikling
Forvaltning, økonomistyring og resultatkontroll
Ledere er forpliktet på fastsatte, generelle lederkrav og inngår årlige enhets- og utviklingsavtale med rådmannen

Kvalifikasjoner:
For stillingen kreves førskolelærer-/barnehagelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse.
Kunnskap og erfaring fra ledelse og administrasjon vektlegges.
Ønskelig med lederutdanning.

Utdanningsretning:
Ledelsesfag
Administrasjon og ledelse
Pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Trondheim kommune arbeider etter verdiene åpen, modig og kompetent.
Personlig egnethet vektlegges.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
En utviklingsorientert organisasjon
Innflytelse i strategiske diskusjoner og tjenesteutvikling
Introduksjonsprogram for nytilsatte og lederutviklingsprogram
Bydelsbaserte nettverksgrupper
Lederstøtte fra fagstab, interne tjenester og tverrfaglige team
Stor selvstendighet og myndighet
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Hilde Skybakmoen Kommunalsjef barnehage, tlf: +47 911 12 772

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no