SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Utbyggingssjef

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 13-09-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Trondheim eiendom, Utbyggingssjef

Trondheim eiendom har ansvaret for utbygging, forvaltning, drift, renhold og vedlikehold av kommunens bygninger. Trondheim kommune eier 970 000 m2 som består av skoler, barnehager, helsehus, kultur- og idrettsbygg, administrasjonsbygg og boliger. Trondheim eiendom v/utbyggingssjefen har ansvaret for å gjennomføre større investeringsprosjekt innen nybygg, ombygging og rehabilitering. Trondheim eiendom har et årlig investeringsbudsjett på omkring én milliard kroner og et brutto driftsbudsjett på 965 millioner kroner. Vi er 570 ansatte

Vil du bli en del av landsdelens største eiendomsfaglige miljø?

Å lede en offentlig utbyggingsvirksomhet er en spennende og utfordrende lederstilling som gir mulighet for å sette standard og ambisjoner for hvordan Trondheim kommune skal gå foran og utvikle egne eiendommer.
Trondheim eiendom - utbygging har ca. 20 prosjektutviklere og gjennomfører årlig byggeprosjekt for nærmere én milliard kroner. De viktigste oppgavene er å gjennomføre alle typer nybygg som skoler, barnehager, boliger, helse- og velferdsbygg og idretts- og kulturbygg. I tillegg kommer større ombyggings- og rehabiliteringsprosjekt
Trondheim eiendom - utbygging utvikler prosjektene i tett samarbeid med rådmannen, brukere, interne samarbeidspartnere og eksterne arkitekter, rådgivere og entreprenører. Gode resultat vil kreve stor grad av samhandling og åpenhet
Utbyggingssjefen rapporterer til direktøren for Trondheim eiendom og inngår i Trondheim eiendoms ledergruppe

Vi ønsker en ambisiøs og innovativ leder som har:
Forståelse for ledelsesutfordringer i politisk styrte organisasjoner
Ønske om å utvikle Trondheim til en enda mer attraktiv by
Vilje til samarbeid og helhetstenking på tvers av avdelings- og enhetsgrenser
Evne til å være tydelig, inkluderende og lyttende, og som stoler på sine medarbeidere for å fremme vekst og utvikling for den enkelte og organisasjonen
Kraft til å omsette strategier til handling og resultater

Kvalifikasjoner:
Relevant høyere utdanning som sivilarkitekt, sivilingeniør eller liknende
Relevant prosjektadministrativ kompetanse, fortrinnsvis fra byggebransjen
Ledererfaring fra eiendom, bygg eller anlegg og gjerne erfaring med strategisk ledelse i nært samspill med andre enheter
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:
En spennende stilling i en utviklingsorientert organisasjon
Stor innflytelse i strategiske diskusjoner om kommunens eiendomsutvikling generelt
Stor frihet og handlingsrom innen eget ansvarsområde
Et godt utbygd lederutviklingsprogram
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Paal Terje Wiig (rådgiver), tlf: +47 958 28 731

Kontaktperson:

Anne Aaker (direktør), tlf: +47 952 63 616

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no