SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Veileder

Stillinger: 2

Kontraktstype: Vikariat

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3498600940

Søknadsfrist: 13-08-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Veileder - NAV Heimdal og NAV Lerkendal

NAV Heimdal har for perioden frem til 31. desember 2018 ledig et vikariat i 100 % stilling som veileder, med mulighet for forlengelse.

NAVs overordnede mål er å gi mennesker mulighet til arbeid og aktivitet, og samtidig sikre rettigheter til velferdsytelser. Vi tilbyr meningsfylte og utfordrende oppgaver innenfor dette fagområdet, og gode karrieremuligheter i en organisasjon med et svært viktig samfunnsoppdrag. NAV-kontorene drives i et partnerskap mellom stat og kommune.

NAV Heimdal er et av fire NAV-kontor i Trondheim og har ca. 75 årsverk med statlige og kommunalt ansatte. NAV Heimdal og NAV Lerkendal blir et kontor fra januar 2018 og flytter til nye lokaler i Trondheimsporten, Holtermannsveien 70. Den ledige stillingen i denne annonsen er en kommunal stilling.

Arbeidsoppgaver:

Avklaring, veiledning og oppfølging av ulike brukergrupper som har behov for bistand for å beholde arbeid, skaffe seg arbeid, eller komme i aktivitet. Slik veiledning kan foregå både individuelt og i grupper. Vedkommende vil få ansvar for en brukerportefølje, og koordineringsansvar rundt disse.
Veiledning og bistand til våre brukere og samarbeidspartnere i Jobb- og veiledningssenteret og på telefon.
Gi råd og veiledning i forhold til velferdsytelsene, spesielt innenfor Lov om sosiale tjenester i NAV.
Saksbehandling.
Råd og veiledning med tanke på ”hverdagsøkonomi”.
Gi råd og veiledning internt i kontoret i forhold til ulike fagtema.
Boligsosialt arbeid.

Kvalifikasjoner:
3–årig høyskoleutdanning som sosionom.
God kjennskap til Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er en forutsetning.
God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
Må inneha kompetanse på vedtaksskriving.
Erfaring fra de aktuelle arbeidsområdene, kjennskap til NAV sine mål, intensjoner og verdier vil bli vektlagt.
Det vil videre bli lagt vekt på veilednings- og rådgivingskompetanse, god kjennskap til yrke- og utdanningsmuligheter samt noe kunnskap om arbeidsmarkedet.

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningstittel:
Sosionom

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet, der vi legger spesielt vekt på selvstendighet, fleksibilitet og løsningsfokus.
Vedkommende må være modig, trygg og takle uforutsette situasjoner samt generelt mottaks-/turnusarbeid.
Fokus på arbeid og aktivitet er en forutsetning.
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og gode holdninger til våre kunder og brukere.
Økonomisk forståelse.
Generelt gode datakunnskaper, og evne til raskt å sette seg inn i nye datasystemer.

Vi tilbyr:
Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
Fokus på faglig utvikling
Aktive og engasjerte kollegaer
Nødvendig opplæring og veiledning
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
NAV er IA-virksomhet og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Helge Flaathe avdelingsleder, tlf: +47 950 70 735

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no