SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Veileder

Stillinger: 3

Kontraktstype: Vikariat

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3283601204

Søknadsfrist: 15-01-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Veileder - NAV-kontor, Østbyen

Ved NAV-kontor Østbyen er det ledig 1-3 vikariater med stillingsandel 100 % med varighet ut 2017. I vikariatene kan det bli mulighet for fast ansettelse. Innholdet i stillingene kan variere noe.

NAV Østbyen er et av fire NAV-kontor i Trondheim og har ca. 80 årsverk med statlige og kommunalt ansatte.

NAVs overordnede mål er å gi mennesker mulighet til arbeid og aktivitet, og samtidig sikre rettigheter til velferdsytelser. For å nå dette målet skal vi bygge en sterk og mangfoldig organisasjon, finne bedre måter å jobbe på og utvikle nye tjenester for brukerne. Vi tilbyr meningsfylte og utfordrende oppgaver, og gode karrieremuligheter i en organisasjon med svært viktig samfunnsoppdrag. NAV-kontorene drives i et partnerskap mellom stat og kommune.

NAV er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og etnisk bakgrunn. NAV er IA-virksomhet og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Arbeidsoppgaver:

Avklaring, veiledning og oppfølging av ulike brukergrupper som har behov for bistand for å beholde arbeid, skaffe seg arbeid, eller komme i aktivitet. Slik veiledning kan foregå både individuelt og i grupper. Vedkommende må påregne ansvar for en brukerportefølje, og koordineringsansvar rundt disse.
Veiledning og bistand til våre brukere og samarbeidspartnere i publikumsmottaket og på telefon.
Gi råd og veiledning i forhold til økonomi og velferdsytelsene.
Saksbehandling etter Lov om sosiale tjenester i NAV.
Gi råd og veiledning internt i kontoret i forhold til ulike fagtema.

Kvalifikasjoner:
Minimum 3-årig høyskoleutdanning innen sosialfag, evt. annen utdanning kombinert med relevant erfaring.
Det er spesielt ønskelig med søkere som innehar god og relevant veiledningskompetanse.
Gjerne erfaring fra å bistå brukere å komme i arbeid og aktivitet.
Kunnskap om Lov om sosiale tjenester i NAV.
Kompetanse og interesse for økonomisk råd og veiledning.

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
God skriftlig og muntlig framstillingsevne
Personlig egnethet, der vi legger spesiell vekt på fleksibilitet, selvstendighet, takle det å jobbe under press, evne til å finne løsninger, serviceinnstilling, og evne til omstilling og endring.
Gode samarbeidsevner, og gode holdninger til våre kunder, brukere og samarbeidspartnere.
Generelt gode datakunnskaper, og evne til raskt å sette seg inn i nye datasystemer.

Vi tilbyr:
Spennende og meningsfylte oppgaver i nær kontakt med brukere, næringsliv og andre samarbeidspartnere
Nødvendig opplæring og veiledning
Et aktivt, utviklende og engasjerende arbeidsmiljø
Fleksibel arbeidstid
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Ragnhild Gjøstøl Avdelingsleder, tlf: +47 415 59 658

Kontaktperson:

Unni Valla Skevik Nav-leder, tlf: +47 958 86 560

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no