SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Veiledere

Kontraktstype: Vikariat

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3476244310

Søknadsfrist: 07-07-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Veiledere - NAV-kontor, Midtbyen

NAV Midtbyen og NAV Østbyen har for perioden frem til og med 31. desember 2017 ledig til sammen fire vikariater i 100 % stilling som veileder. Det kan bli mulighet for forlengelse.

NAVs overordnede mål er å gi mennesker mulighet til arbeid og aktivitet, og samtidig sikre rettigheter til velferdsytelser. Vi tilbyr meningsfylte og utfordrende oppgaver, og gode karrieremuligheter i en organisasjon med svært viktige samfunnsoppdrag. NAV forvalter 1/3 av statsbudsjettet.

NAV Midtbyen og NAV Østbyen er to av fire NAV-kontor i Trondheim. Kontorene har ca. 90 årsverk hver med statlige og kommunale tilsatte. Kontorene har i dag felles leder, og fra januar 2018 slås kontorene sammen til en felles enhet og flytter til nye lokaler på Falkenborg. NAV sin hovedoppgave er å få flere i arbeid og aktivitet og bidra til at personer beholder arbeid.

Ungdom under 30 år er en prioritert målgruppe i NAV og vi ønsker å styrke innsatsen med tett oppfølging for denne gruppen med mål om overgang til jobb.

NAV er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. NAV er IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne. Vi vil oppfordre søkere med redusert funksjonsevne eller fremmedkulturell bakgrunn om å tilkjennegi dette i søknaden.

Arbeidsoppgaver:

Tett, individuell oppfølging av ei avgrenset gruppe i et kortere tidsløp.
Kartlegging, oppfølging og veiledning av unge under 30 år, med mål om overgang til jobb eller ordinær utdanning.
Vurdering av arbeidsevne og behov for bistand fra NAV, herunder avklaring av rettigheter og plikter i NAV.
Tett oppfølging av brukere i arbeidsmarkedstiltak, herunder god og riktig bruk av NAVs tiltaksmidler.
Utstrakt samarbeid med arbeidsgivere og andre sentrale samarbeidspartnere
Saksbehandlingsoppgaver knyttet til ytelser og virkemidler som avklares gjennom oppfølging og veiledning.

Kvalifikasjoner:
Relevant høyere utdanning av minst tre års varighet, primært samfunns-, helse- eller sosialfaglig, gjerne med pedagogikk/veiledning i fagkretsen.
Erfaring fra tilsvarende rolle og fagfelt vil bli vektlagt
Kjennskap til fagfeltet med stor interesse for å arbeide med ungdom
God arbeidslivskompetanse og dokumentert kjennskap til arbeidsmarkedet
God relasjonskompetanse, herunder å stå i tette relasjoner over tid.
Generelt gode datakunnskaper, og evne til raskt å sette seg inn i nye datasystemer.

Utdanningsretning:
Samfunnsfag
Medisin / Helse / Sosialfag
Pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Evne til å kommunisere spesielt godt med ungdom - både individuelt og i grupper - og kunne formidle dem til bedrifter og arbeidsplasser
Evne til å være initiativrik, løsnings- og omstillingsdyktig, samt ha gjennomføringskraft.
God arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig, strukturert og resultatorientert
Gode serviceholdninger og god kommunikasjonsevne
Evne å jobbe i team, med gode samarbeidsevner - også i forhold til samarbeidspartnere utenfor NAV
Evne til å identifisere seg med NAV sine mål, intensjoner og verdier vil bli vektlagt
Gode datakunnskaper, kjennskap til NAV sine systemer vil være en fordel.

Vi tilbyr:
Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver.
Et aktivt, utviklende og engasjerende arbeidsmiljø.
Fleksibel arbeidstid.
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Ragnhild Gjøstøl, tlf: +47 41559658

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no